Veslý jesenný veršík

17.10.2015 13:00

Veršík veselý Jesenný

Vyskočila Cicuša krásna

pri chodníčku v tráve

kde Svetluša vykračuje

do Majera práve.

Víťazne vznáša sa

Cicuša od Banoša,

bo v papuli má hraboša!

A biele hubíky zdobiace lúku

smejú sa tomu do popuku