ViacRozmerná Perspektíva

06.06.2024 10:04
ViacRozmerná Perspektíva Bytia
už SME v Nej - vždy sme boli
len sme neverili,
že TO je tá pravá REALITA ŽITIA.
 
BOHOrovne MOCNE PREMENLIVÁ
 
Smelo vstúpme do Nej
splňme Spojenie i cez Sen*
 
Zanechajme maloDušnú
nedôstojnú rutinu
pochybností a strachu!
Prestaňme slúžiť nevedomým
silu Nám to  berie a zbytočne!
 
BUDUJME UŽ V SEBE
VYŠŠIE nadZMYSLOVÉ BYTIE.
A nech SME VŠETCI PRIPRAVENÍ
DAŤ SVOJ VÝVOJ DO OBEHU
 V KAŽDOM OKAMIHU
ZA DAR ÚŽASNÉHO JA
PREKRÁSNEJ PLANÉTE,
ČO MILOSTNE DÁVA
 A NIKDY NIČ NEPÝTALA
VŠETKO ČO NÁM TREBA.