Vianočná LUNA

03.01.2016 16:07

Vianočná LUNA dúhová

naLadí Dobrom vnútro Zemi i ľudí.

Belostné oblaky vesmírnych pohorí

hrejú krásou Slnka z druhej strany. 

Svietia Dúhou Lásky i kameňolomy...

Toto všetko na Vedomie nám dáva,

že planéta naša je pekne NOVÁ

od tieňov strachu a klamu

Splnom Vianočným

OSLOBODENÁ!