VLNY ČASU

22.08.2019 14:09

VLNY ČASU

VODY NEBIES I ZEME

SPOJILI SA VO VELIKEJ ZMENE...

PLYNÚ CEZ VRCHOLY HÔR DO DOLÍN

SŤA OBLAKY PARNÉHO VODOPÁDU

TOŤ = SILY PRÍRODY + VESMÍRU.

A ZA PREKRÁSNYM DIVADLOM VONKAJŠÍM

KÁŽE SA PLNE+ÚŽASNE

VNÚTORNÝCH ZMIEN  PANORÁMA 

BA I DRÁMA úKAZOV+dôKAZOV 

NÁPRAVY A ZMENY VŠETKÝCH ĽUDÍ...

NECH TEDA TIE NAŠE KAZY 

TELESNÉ I DUŠEVNÉ ZMETÚ 

ALE PEKNE POMALY 

VLNY NOVÉHO ČASU 

V POKOJNEJ PREVAHE SÚCITU

A ODUŠEVNELÉHO PRÍSTUPU

ZODPOVEDNÉHO ROZUMU...