vnem s prepeličkou

30.07.2014 08:38

Vnem s prepeličkou - bosým letkom do Majera.

"Podpdk podpdk" jarabička poľná

v Tvojom dome plnom žitka
prebývaš si zvoľna.
Povedz, že mi prepelička ľahká
ako ty vieš celým rokom v poli žiť pekne a slobodne?
"Spievať treba každý deň veselo a krásne
žitku je to milé a preto žije vo mne.
To je predsa jasné!"

takže pejme:

A od Poľany vietor véje

keď moja milá žitko séje..
ej seje seje rozsieva
spolu s tým vetríkom poviéva.

A ty slniečko roztomilé

nebojím sa ja ťažkej chvíle
len pustím si ťa do Seba,
veď ty už dobre viéš čo treéba...