Vo víre času ..

18.07.2018 14:51

Vo víre času zakliata doba

a my ľudkovia v nej-bezbranní
v chorobe starostiach až po uši
a pravdou je, že nás to i teší...
Stihnúť všetko musí byť
ochutnať-mať a ZAžíť?
DNES HNEď NARAZ OKAMžITE
POTREBY TELA NáM VLÁDNU!
VYMýšľAť NEZMYSLY šKODLIVé
NAHRABAť ZAROBIť 
OšáLIť OSOBU DRUHú.
SVEDOMIA Už NIET
ZAKLIATE NEžIVé BLúDI 
AJ TAK NáS TEN VIRVAR NUDí.
VZNEšENé CIELE ľUDSTVA 
PRE KTORé SME NA SVETE
STOJA VYSMIATE V KúTE!
SME Už PO žIVOTE???