Vodná báseň

02.11.2013 18:03

 

Vodná

Duša Moja -vodná ŽIVA
Duša je živá Voda-teplo Lásky citu
Prítomnosť Svetla Vesmíru
Pokoj a blaho Zdravia
zmysel Osudu...
A čo je život bez duše
telo bez ducha?
Umelá tvár bez citu
chladná pretvárka
nádoba bytia strachom plná
neživá Voda-mŕtva...