Voňavá Hora

10.07.2015 08:58

Voňavá Hora-červená tráva

Krásy kvetov-jahôdok fúra

na tom Laze prekrásnom.

Svieži vetrík fúka

mäkučký Mach chladí

radosť v Duši horí.

Slnko-Luna zľúbili sa

s Letom horúcim...

Príroda je Nová 

všetko v Nej Ožíva!

Ľudský druh sa mení

každý z Nás aj iné Javy cení.

Zložitým systémom už zvoní

nová Hra Pokoja sa tvorí.

Len si vybrať správne

To poriadne bolí!

No v Lone Prírody

sa každý Druh nájde

uskromní a zHojí...