VýCvik Záhorový

01.03.2017 09:10

VýCvik Záhorový
"Stretli sa tri Stvory-jeden Tvor

na prvom výCviku Kuchyňskom.

V malebnom Záhorí

v čase Zrodu Iskry

nad vodou PríRody pod vodou Snov...

Koza fešná Lebeda i Devy od Jogy

hrali sa s chlapčekom Zlatovláskom.

V objatí mladej mamy Kláry

kde Broskyňa s Orechom sa ľúbi

i prvé SneŽienky vykukli.

Hrdlička na Jedli mladé kŕmi

k Druhovi letkom nežne sa túli.

Záchvevmi Pôdy živých vôd
bielych skál Dunaja
a prácou poctivou
Dobro sa v Chalupe usídli!
Trilkami piána domáceho Pána
čo city vyplaví a Duše otvorí

v Radostnej NáLADE
ZáZrak Jari sa naRodil!!

Nech Zdravo Blažené
MY všetky Stvorenia SME
či na Záhorí i v každom zákutí

našej Krásnej ZEMI..."