Základy

02.09.2014 10:38

Základy
Už je všetko na riade - hlavice sú v zemičke.

FundAMENd už pevne stojí na tej našej roličke.

Zelinka si oddýchla útroby už má prázdne má.
ČaraDaj 9-SIL
klietku mocnú vyrobil.

Kamaráti zvierací pridružia sa k ohňu večerom,
starý otec kluše nebom spokojne

na Pejkovi na bielom pri mamičke Hviezdičke
a Duše nám tajú BLAHOM na tej našej Roličke.