ŽIVÁ RIAVA

16.01.2020 15:11
ŽIVÁ RIAVA
Priesvitná Energia - Láskyplná Riava
prúdi našim telom a život nám dáva
ba Ho presahuje a krúti v Obale ušľachtilo neustále...
Vyviera i zo Zeme  padá z Neba - žiarivo pokojne
a v Prameni nášho Tela tvorí Hlavnú Silu.
Stúpa však v žriedlach vrtiacich sa Hore
vedno s obživou striedmou i nápojom Dobra
čistí - živí - hreje  obnovuje  obšťastňuje.
 
Skúmajme i pozorujme Dokonalosť túto
svojímy zmyslami  a učme sa nadšene 
ako to v siedmych hlavných a mnoho malých
Studniciach v chrbtici-tej veľkej Riavy tela
parí potí svieti - vrtielkuje!
 
A ak je toto cvičenie vytrvalo poctivé
v Bázni Mysle pre Mieru
bez pochýb povier či strachu
pocítime vnútorného Hlasu Potechu...
Zistíme potom zRazu v silnom náDychu
že  tento skvelý Vír fajne chutí 
BLAHOM DUŠE NAŠEJ
 a vonia CITOM DOBREJ NÁDEJE
PRE VŠETKO ČÍM SME A BUDEME
KEĎ TÚTO RIAVU VEĽMI DÔLEŽITú
ZODPOVEDNE TRPEZLIVO 
V LÁSKE K SEBE I SVETU  
S PREHĽADOM A BEZ SPECHU
ZAMERIAME A ZVLÁDNEME!!"