Živná Pôda

15.02.2019 08:51

Živná Pôda podVedomia


 

"Ked večerom Telo s rozUmom

ukladá sa do Tmy SNENIA,

vnútorné SLNCE SILY LÁSKY

blikne z podVEDOMIA!


 

Tam veru Nič nespí...Živly a  Zmysly

tie Divé Čisté - sa vynoria

z pokojnej Hladiny vôd-vzduchov

hrubších  i jemnejších Elementov Tela.

A Všetko v TEBE SA ĹÚBI-kvitne-plodí

Blažene OŽÍVA!!!


 

I ROZvONIA SA TÁTO PÔDA

PRELESTNE ZAŠUMÍ - O vŠEM

KEď UTÍŠIŠ  pred SPANÍM

VIRVAR ZBYTOČNÉHO CHCENIA.


 

A DO RÁNA BIELEHO EJ HĽA :-)))

PRETAVÍŠ CHORé ZVYKY a SCHÉMY

OHŇOM Pravej Odvahy a SEBAVLÁDY.


 

PRÍJMEŠ A VYTVORÍŠ SEBA ODNOVA

A DEJE SA TO POTOM NORMÁLNE I ZA DŇA

NAD STARÝM BLATOM TVOJHO ŽIVOTA."