Život je nádherný

02.06.2014 07:52

Život je nádherný

Všetko v Ňom milujem

a Jeho svetlo zaleje môj dom

keď ráno svitne za oknom.

Moje telo sa prebudí-pomyslí-pocíti

začnem ho chovať -učiť  ž ivotu

pestovať Nehu ku Svetu

prelestne v Láske objatí...

BOH a  ŽIVOT Jedno je

SME Jeho DETI-Teraz-TU!

Už to viem - je vo Mne, veď

nehľadám už v Sebe svätca

život je závan hojivej vďačnosti

príjímam ho vrúcne do Srdca.

V mojom Tele je Blaho večnosti

a v mojom srdci krása DOBRA

všetkých spanilých Bytostí...