Životne červený

26.08.2013 18:25

 Životne červený

"Červený Záves veje oknom

sťa plameň lásky žiarivý

vetríček divý-nezbedne milý

hrá sa sním smelo bez viny.

Havranov kŕdeľ na Lúke

kráka o Lete slnečnom.

Lilavý kvietok na stráni

čarovnú jeseň oznámi.

KoloLet života krásne prúdi

tvorí Ho Čírosť Vesmírna

ale i Láska Ľudí."