Zmena

27.11.2017 08:50
TO čo je pre TEBA za pohár vína či piva
je v časopriestore Vnútra Tela
podstatná ZMENA!
Iné vnímaš-cítiš-SI???
Sú tu vždy možnosti TRI...
Duša Duch i Telo
by Ťa naraz viesť chcelo
čomu sa rozhodneš - Máš
lebo v rozume to máš oddelené.
No iba VŠE spolu VÝBORNE funguje
TOto JE VLASTNÉ
KAŽDÉMU HVIEZDNEMU
ČI ĹUDSKÉMU SYSTÉMU!!
A dá sa TO naučiť aj bez
trúnku povzbudivého
pomocou Cvičenia
DUŚE I ROZUMU súStredeného...
Jasne a Priamo
pre Šťastie a Zdravie

SEBAUVEDOMENIA TVOJHO.