zNôška Sveta

11.08.2021 14:41
Hybaj teda hneďka z Ránka
pri čarovných Bokoch Tatier
došlý na Liečenie
odSeba i zDomu všeTkej
zNôšky Sveta plný
Tvorček rozTatárený
v strojenom úsmeve
poVrchnosťou očkovaný
pokračovať v SebaZabíjaní.
 
Zapni telku a rádio
bezOhľadu bezDucho
veď to máš v každej izbe
a na záchode prečo Nie?
Ešte chladničku s mobilom
aj hodiny ponastavuj
nech do Teba riadne bijú
na niečo si nezabudol??
 
A si to vôbec stále TY
na smrť  sTúrovaný
PREŽITÝ+PREŽRATÝ
sprosto k Svojmu Telu
zruntovaný pod obraz Boží!
 
A KDE SÚ SNY SPANILÉ???
TEN VNÚTORNÝ PRAVÝ OBRAZ
DUŠE TVOJEJ-TICHÝ HLÁSOK
MILUJÚCEJ TRPEZLIVEJ.
 
NECHAL SI SI ŠTRBINKU
NA VNÚTORNÚ ISKIERKU
ABYS MOHOL V PLNOM JASE
SVIETIŤ ZVNÚTRA DOVONKU
V MÚDREJ UŠĽACHTILEJ KRÁSE.
 
NUŽ AK BY SA TI RAZ ZACHCELO
POCHOPIŤ A PRIJAŤ SEBA
STALA BY SA ZNÔŠKA SVETLA

 

ÁNO Z TEBA!