ZRENIE

12.05.2023 11:45
ZRENIE
  ČO TO JEST?
 
EJ VERU PO STAROM
I PO MLADOM
 
MÚDROSŤ+RADOSŤ
VYROVNANIA SA SO SVETOM
ČIŽE SO SEBOU
 
PRIJATIE VŠEHO ČO JEST
ALE MILO - NIE ZLOSTNE
SÚDIAC VYČÍTAVO
PO STAROM
 
BO PREZRENIE
JASNEJ DOBY
UŽ PREBEHLO
 
SME POVINNÍ
JE TO MOŽNÉ
ALE UŽ BEZ VINY
DOTOČIŤ STARÉ PROGRAMY
 
A NAČÍTAŤ BA ZAČAŤ ŽIŤ
SVET NOVÝ
PO MLADOM
VĎAČNE ROZTOMILO
 
KAŽDÝM DYCHOM DOVOLIŤ
PÔSOBIŤ DOBRÉMU OSUDU
CEZ NÁS
DO VŠEHO ČO JEST.