Zreteľ Pravdy

28.03.2017 14:12
Zreteľ Pravdy

Päť Vrtielok pod Krížnou

jeden Vrteľ na Nej

spájanie i odpájanie

učenie sa Láske Fortieľu-žiť SPOLU
vstupovanie do NEJ,

tej spoločnej nadčasovej

nemravnej i mravnej...

Hľa Poznanie veselé

vykvitlo v Nás-JARNÉ,

že spojíme svoje Sily

upevníme ZDRAVIE

ak začneme žiť
konečne NORMÁLNE!

A keď sme teda naOZAJ
DUŠE i DUCHA
prítomné
hravo Naše TELO
všetko zvLádne

vo Svojom i Obecnom
opravdovom ZRETELI

Jasnej a nekonečnej Sily

TU na ZEMI..."