Blankyt

16.08.2022 09:05
BLANKYT
 
Blankyt Našej Duše
v zrkadle Oblohy
Tancujúce Hviezdy
 
Sila Búrky i šepoty Dažďa
keď najkrajší Sen
PREJDE JASNE do Dňa
 
Nevýslovné poCITY ľahkosti a Šťastia
vytúžené trpezlivo vytvorené
Áno Všemi Nami
v JEDNEJ VELIČINE
 
TAK TEDA
 
Blankytný Stav VYVOLENÝ
PEVNE NASTAVENÝ
UŽ VLÁDNE V SRDCI KRAJINY
I V KAŽDEJ LÁSKYPLNEJ BYTOSTI
TU NA ZEMI