JARNÝ Jogový DÝCHÁNEK 

PRAMEŇ ZDRAVIA

15. - 19. apríla 2020 

 

Iba veľkou vlnou spravodlivej vášne-otvorenou dušou a detsky čistým nadšením sme zdraví-šťastní a ŽIVÍ