Iba veľkou vlnou spravodlivej vášne-otvorenou dušou a detsky čistým nadšením sme zdraví-šťastní a ŽIVÍ