SOM

14.06.2019 10:54
"SOM TU V SEBE = VŠADE + NIKDE
V ZLATOHNEDOM VÍRE PRÚDENIA ZEMI
V STRIEBRISTOM PULZE NEBA+VODY
V LONE VEDOMIA PRÍRODY 
A PREVEĽA  SILY SA NARODÍ,
KEď SPOČÍVAM LEN TAK BEZ ZMYSLU I ČASU
V BOŽSKOM POKOJI...
HRANOSTAJ SPREVáDZAL MA VESELO
NA ZNAMENITEJ CESTE HOROU VOŇAVOU
SKVELO-HORE NA VRCHY DOBRé
a tu som, či nie som?
Áno som - v prelestnom POZNANí
ŽE VŠETKO CEZO MŇA-CÍTI-ŽIJE A HOVORÍ"