Február

15.02.2016 08:30

"Hej veru Február dlhšejší JE

poĎme si vyliečiť beznádeje!

Kým sa Zornička svitom usmieva

Jar Nová voňavá v Duši Sveta nastáva.

Iskričky NadDeja ohňom vzbĺknu

a silou Odvahy i zasmrdnú,

kým z tieňa strachu vybŕdnu.

By nové Perute Letom dostali

pre všetko Dobré v NAD DEJI..."