Archív článkov

súStredenie bohoRovné

19.01.2021 13:27
že žiť ide jasne ďalej - reku hej v každej chvíli ťažkej i milej uStredene v sladkoteplom Centre Tela Nie však výstredne keď smiech bláznivý strieda nárek zúfalý... Takýto štýl predvádzania sa k ničomu múdremu nevedie! Veď zachovať sa v zdravej Sile je vstúpiť do Seba...

Inline

23.12.2020 11:41
zaMRAZENÁ SILA je ZOBUDENÁ Tá večná Žiara ukrytá a zanedbaná v 13tej komnate nášho JA už sa nedá zaTajovať, príšti z Nás VON každým Dy/u/chom i uchom ale či prítomní Sme už v TOM?   Chceme vôbec žiť tou ZMENOU čo sa deje vždy v Nás NIE VON! A ide do tuhého, či chceme či...

Okná Tvojho neba

04.12.2020 15:04
VYČISTI SI OKNÁ DO SVOJHO NEBA DENNÝ+NOČNÝ DEJ=CITOVÁ POCHO/p/Deň NEBAnovať zaNEdBAné MESIACE ČI ROKY NEBALAMUTIŤ SA UŽ VIAC a SEBA SA NEBÁŤ!   OBRAZY V ČISTOM NEBI DUŠE SMELO POZNÁVAJ UCHOP TÚ POCHODEŇ MYŠLIENOK+VÁŠNÍ A PONOR JU DO TICHA PRAVDY, KDE VYFUČÍ A ...

Stav

12.10.2020 13:36
STAV ľahkosti telesnej i Duševnej naSTAVenie myšlienok i Citov do JEDNEJ ÚROVNI BLAŽENÝ STAV SPOKOJNOSTI ale aj bystrej poZornosti JASNOSŤ PRÍTOMNOSTI VEDOMÉ A STÁLE Zdravie najmä TO Vnútorné za každých okolností...   AKO NA TO? PREMÝŠĽAŤ-PLÁNOVAŤ...

VIZITA

21.09.2020 12:50
VIZITA   BISŤU BOŽE  - ALE ŽE OHROMNÁ VYTÚŽENE STRAŠNO-KRÁSNA NÁVŠTEVA TO BOLA A KREM INÉHO CHĹPOK+KÔPKA VOŇAVÉHO SENA TO SPÔSOBILA.   PREBUDILO MA PRIBLIŽUJÚCE RUČANIE A POTOM TICHÉ ŠÚCHANIE CHRBÁTA ČI PAROHA O BREZY I MARINGOTKU - JASNE  ŽE ANI ZA...

Leto v Háji 2020

16.09.2020 09:27
sobota 26.septembra   LETO V HÁJI Komunitné centrum Sásová-Tatranská 10 Banská Bystrica   ráno o 8.00 uVítanie Slnka na Oblohe i v Sebe praktika na zapamätanie si Snov: "Ak zvládneš chytiť Svoj Sen za pačesy, dozvieš sa o Sebe Kto SI!" počas Hodinky cvičenia 8:10-9:10 bude prebiehať...

ObaJA

09.09.2020 13:21
ObaJA   Stretla som Slimáka, čo v Dubáku býva už sú spolu jedna ruka noha Pekne sa vzájomne jedia a je fajn, že o tom nevedia.   Náramok JedľovoVoňavý darovala mi Hora Jašteria Fešanda na pníku Oslnená milo na mňa mrkla.   Srnček Zlatistý pokojne...

Mladosť

17.08.2020 12:30
MLADOSŤ+RADOSŤ+SILA nie je len stav Mysle - hovorí sa URODZENE ÚPRIMNÁ ĆÍRA KRÁSA   VEČNÁ SUBSTANCIA DUŠE tej spoločnej Našej..........   A tento Stav je na Skúšku zapoŽičnutý na pár období, nášmu TELU pri NARODENÍ od neustálej obNovy priestoroČASU, ktorý si...

UŠĽACHTILOSŤ

11.08.2020 10:25
SEBA UVEDOMENIE - SEBAVEDOMIE - SEBA VEDENIE to nie je pyšné poVyšovanie ani falošné poNižovanie sa to jest iba Skvelý pocit v Sebe mimo Sveta ostatných skromne Múdra naMyslenosť je výborná pre všetkých A JE TO AJ NAJVIAC ČO SI MÔŽME doPESTOVAŤ A MAŤ !   Veď Spokojnosť je Základ-...

Budínska

27.07.2020 13:29
Kvapky Rosy poznania Rána trblietavé Hviezdičky zeme blizúčko vo Mne vzácnou DUŠeŽiarou pohľadom očí vytvoria sa   To my SME Rosou v Tebe BoŽE všetkého Zmysel  Jasný, že? Čo každým mihom oka vzniká i zaniká zdanlivo veliké zároveň maľunké MAČIATKO S CHROBANKOU I...
Záznamy: 31 - 40 zo 326
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>