Básničky

Náplň existencie

01.06.2020 12:38

Náplň Existencie

to je pre Nás ľudí
zatiaľ navyknuté hrubé utrpenie,
pretože sme slaboDuchí
plocho lineárni na povrchu i vnútri
ako placky na panvici-hihi
Nič vysoko Tiché a hlboko Múdre kdež-nač??
Byť HLUBOKO NAD VĚCÍ Nás nebaví
však všetko máme po čom telo túži
spíme sýto preplnení - unudení až tiaž...
 
a práve ONO - Umelo vytvorené
Nás ZOBUDILO!!
Nuda+Sloboda zmizla
niečo Nové sa deje
luhať a zamaskovať sa je prikázané
možno trpieť- báť sa všetkého a všetkých
dokonca i umrieť dá sa
to je vzrušujúce - HURÁÁÁ
 
a ľahko číre najpotrebnejšie TO
najKrajšie DobroDružstvo ŽIVOTA
Jasné SVedomie v súCite a Ume
nekonečne MIERna NÁDHERA
úctivej Vďačnosti za VŠETKO
ZRETEĽNÁ SILA pokoja a sebaUvedomenia
PRAVÁ NÁPLŇ NAŠEJ EXISTENCIE

STÁLE  TRPEZLIVO  ČAKÁÁÁ

Duše Mojej ODMENA

01.06.2020 12:38
Duše Mojej ODMENA
 
Takmer každé ráno stále Zas
cítim viem - už po tisíci Raz,
že môj Bdelý Vnem
je zaslúžene vytvorený SEN
lebo v Noci pozvem K SEBE
za i pred Sen do Roboty
 
VŠETKY MOCI:
 
Nech sú mi teda pri naprávaní
KLAMOV TELA-TIEŇOV V DUŠI
k skvelej Službe i poMoci...
A DORÁNA KUCAPACA hravá
VEDOMIA+podVEDOMIA NASTÁVA !
NO keď opäť precitnem
pevne viem, že Nič nie je SEN
lebo preKrásna Horúčava Žitia
Sladká Ľahkosť Tela zaplaví ma
DUŠE MOJEJ ODMENA
veď utešený Sen Dňa nastáva...
 
Tiene+klamy nespracované ešte v Noci
na Hodnú chvíľu pokoj dajú
kým ich po Jednom za pačesy
pekne od koreňov navytiahnem
z môjho vnútra Von
zase v Noci - Večerom
až ku Hviezde Jasnej
HORE NAD OBZOR.
 
A TÁTO PRÁCA KRÁSNE VELIKÁ

ČAKÁ NA KAŽDÉHO ČLOVEKA.

Motýľ

15.05.2020 09:52
MOTÝĽ
 
Pošetilý ľudský Tvor
stal sa z Teba
nerozhodne ľahostajný
slaboDucho bezcitný
ťažkopádny Stroj!
ÚPLNE ZBAVENÝ
múdrej potreby
ušľachtilých Ideálov.
 
Zotročená ubolená Duša
z tej pasívnej Húsenice
uStrašene - sotva kuká...
 
A PREČO VLASTNE TOTO
DOPUSTILS SI???
 
VEĎ MOHOLS  BYŤ ISTE
PREKRÁSNE A ČESTNE
ASPOŇ V TVOJOM  SVEDOMÍ
ĽAHKOHMOTNÝM MOTÝĽOM!

 

Včera o pol piatej

06.05.2020 08:40

tak včera O POL PIATEJ

keď Deň si Horúceho Slnka Krásu
ukladá do plodivých Tôní Nočného Jasu
 
po 8mich týždňoch podivného Klamu
umelého obmedzenia našej Slobody
 

kde je tá voňavá Lúčka medzi Sosnami

pri rozkvitnutej Jabloni

čo TVORÍ svoje Jabľčka a ničoho sa nebojí
 
Tri Duše pokročili k Nášmu spoločnému JA
a začali liečivú SEBAOBNOVU...
 
o týždeň v tomto žiarivom čase
stretneme sa zase
ste Vítané do súZnenia
ďalšie Čiastky Duše Našej

 

 

Darovaný sen

06.05.2020 08:37
Darovaný SEN
vysielaný z celého SRDIEČKA
VRELEJ LÁSKAVEJ ÚCTY
precítený a prajný do HĹBKY
PREMIETNUTÝ VRÚCNE
napr. MAMIČKE sa ti tak pokrúti v DUŠI
ŽE PRESNE TO BUDEŠ
ZAŽÍVAŤ ČO SI ZASLUHUJEŠ

A NEDOVOLÍŠ ANI tušiť...

Kytička sníčkov

20.04.2020 11:46
Kytička Sníčkov
 
Ráno Ránečko Panna vstala
za Nový Deň i Dážď ďakovala
A svoje výŽivné Sníčky
pozbierala si do Kytičky
i celý deň i večer až do Noci
učila sa a tešila tej Moci

spoznať svoju Dušu a byť jej na poMoci.

 

piaty polčas

20.04.2020 11:40
PIATY polČAS
A SME TU v piatom ročnom OBDOBí
v piatom ROZMERE i ROZMARE
v strede ČASU v SRDCI všetkých VECÍ
VEDNO s hravým Vánkom
v SILE Stromov pri Ohníku vlasatom
v Dlani Devy PRÍRODY
čo vytvorili sme spolu VŠETCI
 
čujte ma teda VEDMY+VEDCI:
v Zreteli Pravdy som okúSILA
a konečne uverila cez Telo TEJ NOCI
že MY SME TEN DUCH všeMOHÚCI
SLADKO HREJEME+HRÁME
NÁDHERNé HARMONIČKY SME
PRELESTNÉ VÔNE+CHUTE CÍTIME
SVIETIME sťa SVETLUŠKY v tráve
a podobáme sa HVIEZDAM v NEBI
 
Naozaj SME v Božom NÁRUČÍ i KOŠI
VŠETKO máme - nič netreba
v každom polČase vonku či v dome,
len viera v Seba ešte maličká JE
AVŠAK PODMIENKA VELIKÁ
PO PRECITNUTÍ V NOCI ČI RÁNO
NECHAJME MOZOG+EGO VYPNUTÉ!!
HLAVA sa JASOM trbliece
hojivo planie a Zvoní Čisté SRDCE
a BRÁNICA to je predsa
TEPLA nášho Tela POKLADNICA
Dúhové Útroby
Pramene ŽIVEJ VODY
 
TAK ČOŽE TO POTOM PREKRÁSNE
BLIKÁ V NOCI?
I LUNA I HVIEZDY I DOMY V OKOLÍ
V NICH BATERKY ĽUDSKÉ
VTÁČIKY+ZVIERATKÁ
STÚLENÉ V NEŽNEJ LÁSKE
VO SVETLE SVOJICH HNIEZD
I PĹŠIK UTEŠENÝ ZLATISTO ŽIARI
KEĎ SPINKÁ V SVOJEJ TAŠTIČKE
 
Toť VŠE nesnila len jak obvykle
Svetluša Divoká ale AJ zočila

NAJVYŠŠOU ĽÚBOSŤOU zmámená

na vlastné KUKADLÁ

Ba nutno je

07.04.2020 09:48
Ba NUTNO JE
VZÁCNE BYTOSTI
V NAŠEJ CNOSTI+MOŽNOSTI
V ZÁBLESKU VEČNOSTI
KEĎ SMIEME BA NUTNO JE
BYŤ FONTÁNOU ŽIVEJ VODY
SILY VĎAČNOSTI+RADOSTI
 
OVŠEM BA NUTNO JE
PRESTAŤ BYŤ IHNEĎ
RÁZNE + NAVŽDY
NÁDOBOU ŽUMPY ODPADU
ZLOZVYKOV+NERESTÍ
SVOJEJ RODINY
BA CELEJ SPOLOČNOSTI
 
PROSÍM ŽIADAM APELUJEM
NEDAJME SA UŽ MÝLIŤ+MÚTIŤ
I ZNEČISTIŤ NIKOMU A PRE NIČ
NAŠE VZÁCNE NÁDOBY
NÁDHERNE NESMIERNYCH MOŽNOSTÍ
 
NO VEĽKÁ NOC ČI VEĽKÝ DEŇ
JE TERAZ KAŽDÝ  OKA MŽIK
A JE NÁS NAČIM BA NUTNO JE
PRE UDRŽANIE ZASĽÚBENEJ ZMENY
SEBA + ZEME
KTORÚ SME HOJDALI V NÁRUČÍ DLHÉ ROKY
VYTVORILI+VYSNÍVALI Z TÚŽBY A LÁSKY
 
NEBAVME SA UŽ S TÝMI ČO NÁS NEBAVIA
TVORME NOVÉ VÍRY+PRÚDY
SRDEČNEJ ODVAHY A VESELOSTI
ZAHOĎME UŽ V ÚPLNOSTI
ZBYTOČNÉ POTREBY+OBAVY
 
VEĎ PLNIA SA SPRAVODLIVO MÚDRE PREDPOVEDE
ŽE POSLEDNÉ SMIE BA NUTNO JE BYŤ PRVÉ

Prozreteľnosť

17.03.2020 07:45
KONEČNE UŽ TERAZ BUĎME V PRAVDE
VYNORME SA Z BAHNA SEBAŽRANIA
DO KVETU SEBAOVLÁDANIA
 
RADOSTNe  VďAČNE  JASNE
ŽIME TEN RAJ ČO TU MÁME NA ZEMI
CITLIVO A SPOKOJNE
BO NIČ NIE JE SAMOZREJMÉ
 
NAUČME SA SEBAÚCTE
BLAŽENE ZA KAŽDÝ náDYCH
SÚSTO JEDLA-ÚSMEV
UŽ NÁM SVITLO - JE TO DAR
KRÁSNe VEČNEJ HODNOTY
KAŽDÉ JEDNO OBJATIE
BO UŽ VIEME, ŽE NÁM VŠETKO
ČO SI HLÚPO NEVÁŽIME
MÔŽE BYŤ AJ ODŇATÉ...
 
BUĎME V SVOJOM SRDCI
NEKONEČNEJ SILY DOBRA
NAŠEJ PRAVEJ PODSTATY
 
TOTO JE RIADNY ÚDER PROZRETEĽNOSTI
JE ÚPLNE JEDNO AKÝM SPÔSOBOM VZNIKOL
LEN UŽ NESLOBODNO BYŤ SLEPO HLÚPI
POMÔŽE NÁM VŠETKÝM VEĽMI
PRECITNUTIE DO RÝDZOSTI
PRÍRODZENE SKROMNEJ
 
ZASTAVENIE V ČASE
SPOMALENIE VÍRU I CHAOSU
zatvorení-oddelení
V TICHU SVOJEJ MYSLI
VYČISTÍME ZLOBU STRACHY
AŽ DO KOSTI
JEDINEČNÁ ŠANCA
NA VNÚTORNÚ ZMENU
BEZ FALOŠNÝCH SĽUBOV
PROZRETEĽNE
SPOJENIE SA CELOPLANETÁRNE
V MÚDREJ KRÁSE NASTOLENIA
PRASTARÉHO ZVYKU
SLOBODY A PRAVDY
V ÚCTIVEJ ĽÚBOSTI
V KAŽDOM NOVOM KROKU
ODTERAZ A NAVŽDY...
 

Povznesenie

10.03.2020 12:39
POVZNESENIE JE TU
MÁME HO KAŽDÝ ČO CHCE REKU
ĽUDSTVO MILÉ - POĎME POVSTAŤ HORE
DO NAJVÄČŠEJ SILY+MIERU=DO VRÚCNOSTI CITU
UŽ NAOZAJ odvážne a BEZ náREKU.
VYMAŇME SA Z IMPOTENCIE STRACHU DO POTENCIE LÁSKY
VED KAŽDÝ Z NÁS ĽÚBI MILOVAŤ...VŠELIJAKO+VŠAKOVAK
 
ODLOŽME UŽ BOJOVANIA ZÁH/ľ/UBU
A POTREBU MAŤ KONTROLU
NA SMETISKO ZÁNIKU 
NAJMÚDREJŠIE IHNEĎ Z NáŠHO VNÚTRA 
MIMO PLANÉTU!
 
ŽENSTVU NÁŠMU PREKRÁSNEMU
POVOĽME UŽ UZDU,
VEĎ SME SI UŽ VŠIMLI,ŽE
KAŽDÁ ŽENA, KEď od MUŽA
NEDOSTÁVA TO ČO MÁ
ŽIJE A KVITNE si RADŠEJ SAMA,
 
LEBO KAŽDÝ ĽUDSKÝ TVOR 
JE LEN VTEDY SILNÝ
A ODVÁŽNE KRÁSNY
KED JE PLNÝ DOBROTY A LÁSKY
 
MILUJME A DOVOĽME BEZ OBAVY
ABY NÁS NAPLNO MILOVALI...
 
IBA TAK NASTOLÍME NA ZEMI stratený RAJ
keď vyčistíme zo Seba-každý KLAM 
STRACH ZO STRATY OVLÁDANIA
---- TÚ ZBYTOČNÚ ZBRAŇ
 
A VIEME UŽ PREDSA VŠETCI-MATRIX TEMNA KONČÍ
A S NÍM KONČIA VŠETCI-politici-vojaci či vedci
ZAVÍRENÍ-ZBYTOČNÍ-NEPOTREBNÍ
IMPOTENTNÍ V ZLOSTI v sebe neľútostní
 
MATRICA PLANÉTY JE  CITLIVO PRIJATÁ
HOJÍ - CELÍ - ČISTÍ VŠETKÝCH PREBUDENÝCH
GALAXIOU VŠEĽÚBOSTI!!!!!!!
NAŠA ZEM- PRÍRODA JE ŽENA
PÔVOD ŽIVOTA - ČISTÁ SILA 
MILUJE - TOŤ NAVŽDY STAČÍ
NAČO A PREČO BY BOJOVALA?????
 
PRETO SA JEJ SPIACI BOJA 
ľahšie je vždy przniť+pokorovať
LEBO ŽENA
SŤA ZHMOTNENÁ LÁSKA oSVIETENÁ 
MILUJE BEZ ROZDIELU ZLO+DOBRO
BEZ PARDÓNU I DEBILA :-)))))
nech je aký je - VERNE
a nikdy neprestane dúfať
že RAZ PRECITNE
A KONEČNE PRESTANE ruvať sa ZABÍJAŤ
v prvom i konečnom dôsledku
SÁM SEBA
 
a  REKU impotencia starého systému
je už aj pre slepého zrejmá, ŽE
strach a HANBA  byť sám so Sebou ŠŤASTNÝ 
I BEZ OSTATNÝCH-nikdy nebola MÚDRA.
PREHNITÉ ŠABLÓNY RODÍN choro-falošné
ZAVÍRUJÚ SEBA I DETI-ak ich vôbec chcú
šialenou uniFORMOU zbytočnej Obrany 
pred čím vlastne??
A kto si má koho držať od Tela
toť všetkých vzťahov DILEMA?
ČI ZOBUDENÁ SILA SLOBODY 
ALEBO 
SPAVÁ DUŠA BAHNA POROBY..
VEď sú to už nefunkčné
zašlé víry a komplexy
malej sebaúcty Dôvery
V LÁSKU = ŽIVOT AKO TAKÝ
PRENÁDHERNÝ príTomný...
A JEST UŽ dosti ĽUDÍ
ČO UŽ VYKORENILI ZO Seba
nerozhodné ego-smiešneho 
UMELO VYTVORENÉHO BACyLÍKA
a povzniesli sa DO OZAJSTNEJ 
SEBADÔvERY  ČIŽE
do poriadnej POTENCIE
SVOJHO BYTIA, VŠAK?
 
veď pre Boha i Bohyňu nebuďme na posmech Vesmíru,
vyzeráme ako vlci-čo sa vzájomne požierajú
 
veď sme vytvorili-trpezlivo dlhé roky
ZÁKLAD ŠŤASTIA BOŽSKO-ĽUDSKÁ LÁSKA
NÁDHERNÁ TO MATRICA-POKOJNÉHO DNEŠKA
KTORÁ VYRASTÁ A JE MOCNE-ŽIVÁ
NA KORONÁRNEJ PREHRE
VOJENSKEJ DOMINANCIE
LEBO PRAVDA VELIKÁ JE
ŽE MATRIX STRACHU VO VÄČŠINE ĽUDÍ NA PLANÉTE 
CHVÁLA VŠEMOCNÉMU PRINCÍPU
UŽ NEVLÁDNE-NEPLATÍ 
 
a PRETO MY MÚDRI CHLAPI 
ODLOŽME STARÉ SPÔSOBY
PREHRÁME UŽ ÚPLNE
AK SA NENAUČÍME OCHRAŇOVAŤ ŽENY+DETI
IBA V MOCNOM A ÚCTIVOM OBJATÍ 
VRÚCNEJ PODPORY K Súhre Osobností
jasne, že bez vojenskej Mršiny
bez povýšenej naMyslenosti
 
a maličké virusy,
ved to sú posledné pokusy
kolabujúceho matrixu
a nejakých pár bežencov, 
čo vždy boli nahuckaní+zaplatení
od mocibažných robotických ľudí
NÁM UŽ NEUBLÍŽI
ZBYTOČNE STAVAŤ HRANICE
BARIKÁDY BARIÉRY
VED MAJÚ KÚPENÉ POBYTY 
DOPREDKU I DOZADKU-DÁVNO
V INÝCH ČASTIACH VESMÍRU
S ICH PLAZMOU SÚVISIACE
reku KEď SME V ROVNAKOM naLADENÍ
ODFRČME TEDA S NIMI
NECH NEVIDÍME:
 
OTVORENÚ KLIETKU KAŽDÉHO
STRACHU V KAŽDOM ČLOVEKU
KRAJINE-ŠTÁTE SYSTÉME
DO SPOLOČNEJ MILUJÚCEJ
A NEUSTÁLE KVITNÚCEJ
RAJSKEJ ZÁHRADY,
KTORÁ UŽ EXISTUJE
V TOMTO ČASE I TELE
LEN SI JU OBĽÚBME
DOVOĽME A PESTUJME...

 

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>