Básničky

Vláčiky

09.07.2019 10:26
"VláČiky vlajú ponad Krajinu
pôvabné-pohodlné...
Vezieš sa nad Zemou MÁLIČKO
eko-bio-BEZPEČNO :-))
a Svetík uteká pred, či za Tebou ??
 
Ak práve nečučíš do mobila
zbadáš, že v Lese popri Vlaku
nádHerne poskakuje Srna,
opodiaľ na Lúke pod Horou
pasie sa pokojne Laň s Jeleňom.
 
A Vláčik píska, hučí a búcha:
BUČIKY-LÚKY-TÚ-TÚ-VLAJEM TU!!!
by TO včas počula a chránila sa
KAŽDÁ ŽIVÁ BUNKA-VTÁČIK ČI SRNKA"

na výlete

09.07.2019 10:26
Ženičky na VýLETE
 
Putovali tri ženičky Letom Svetom
pôvabne vlniacou sa Krajinou 
vo Vlasoch s divým Vetríkom
pod mrakom i na Slnku.
 
V malebnej Dedinke pod Vrchom 
zasmiali sa s Ovcou obecne-huňatou
ba reku zočili pred Kostolom
Svadbu írečitú - nie Srnku.
 
A veru po oddychu i rozhovore čistivom
vychutnali si Ženičky Panorámu
Poľany i Tatier nádhernú
Zajko poskočil radostne na Polianke,
i večeru pálivú pri Ohníku krásnom.
 
Mačičku neduživú pritúlili-opatrili
a každá poľúbila Svoju Mamičku Srdcom
i modlili sa spolu za navrátenie ich Sily.
 
Fukoty Ježkov páriacich sa vo voňavej tráve
vystriedali výFuky spokojne spiacich
v Sníčku v Sieti pod Hviezdami sa hojdacích
Ženičiek a ich Dušičiek...
 

VzLetný slnovratový SEN

26.06.2019 09:08

VzLetný slnovratový SEN

Striebro Hviezd+Zlato SLnka

cez voňavú trávu vznášajúca sa SRNKA

Hmla Hôr-sladkosť Jahôd v Rose lúčnej

MRAKY MYŠLIENOK = BÚRKA

PREKRÁSNE NEŽNÝ DÁŽĎ,

ktorý z nás zmýva VŠETKU ZÁŠŤ.

TÝM VŠETKÝM SME I MY

to je i NAŠA NEÚSTáLA OBNOVA...

nO premeniť SVET-toť záleží len ODO Mňa!

Zastavím sa v ose Času a premeškám túto KRÁSU?

Načo zvyky+spomienky,  zlé či dobré - veru už NIE!

Povinnosti+starosti=prepustiť+odpustiť

TERAZ IHNEĎ  všetko všetkým VZLETNE

týmto vlahým KoloLETOM

A JE TO!!

BYTOSTI, ČO V LÁSKE K POZNANIU

CHCELI  BYŤ S NAMI - K TOMUTO DÁTU

DĽA  ICH  SÚSTREDENIA=BOLI+SÚ+BUDÚ

SILOU  MILOU -TAK AKO VODA I OHEŇ

K SLUŽBÁM  NOVÉMU SVETU...

ĎAKUJEME

 

SOM

14.06.2019 10:54
"SOM TU V SEBE = VŠADE + NIKDE
V ZLATOHNEDOM VÍRE PRÚDENIA ZEMI
V STRIEBRISTOM PULZE NEBA+VODY
V LONE VEDOMIA PRÍRODY 
A PREVEĽA  SILY SA NARODÍ,
KEď SPOČÍVAM LEN TAK BEZ ZMYSLU I ČASU
V BOŽSKOM POKOJI...
HRANOSTAJ SPREVáDZAL MA VESELO
NA ZNAMENITEJ CESTE HOROU VOŇAVOU
SKVELO-HORE NA VRCHY DOBRé
a tu som, či nie som?
Áno som - v prelestnom POZNANí
ŽE VŠETKO CEZO MŇA-CÍTI-ŽIJE A HOVORÍ"

PoloSen

22.05.2019 09:43

Videla som v poloSne nadRánom

paralelný Svet-jemnohmotnú Dimenziu:
"Nežnoteplé hmlisté spŕšky plávali
a my sme sa pol metra nad Zemou
bo sme zVodní-slastne v Nich vznášali...
Nebo zunením klenulo nad nami
prekrásnym vzorom čipkovaným
 v pulzoch žiarivých Lúčov vlnilo
a v Rytme Nášho Dychu sa
Všetko spolu PRELESTNE ľúbilo.
ČAROVNE PREMENLIVÚ SILNÚ KRÁSU
DĽA ZÁCHVEVU CITU I ZVUKU HLASU
KAŽDÁ DUŠA V SEBE TVORILA
A Spojením V MOZAJKE  ČASU
SLADKO zaŽILA..."

Počasie

07.05.2019 18:09
"PriTUHUJE ČAS zVonku i v Nás.
Lastovičky v Hniezde TO vedia
pokojne sa do Seba túlia.
Matéria BUBLE
a už sme takmer všetci
v bohatej-no bez BOHA
bez Vôle a Cti t.j. našej Moci
z prekypujúceho BLAHOBYTU 
v zaslúžene ťaživej NUDE :-((((((((((
ČOŽE TO ĎALEJ S NAMI LEN BUDE???
Vonkajšia dôležitosť je v keli-hihi
vzdelanosť i forma už nepomáha
BA SMRDÍ - TREBA ju prevrátiť NA Ruby!
Nároční sme na povrchu a zbabelí vnútri.
A ČAS TLAČÍ - KRIČÍ
/pravda iba tomu,čo nechce byť hluchý/
NutNý JE na odhodenie tej pokrievky,
čo drží masky i krivdy v tom našom Hrnci,
ČO Z NÁS UROBILI TIE SPLNENÉ Nároky
a POVRCHNÉ TÚŽBY :-)))))))))))))))))))
 
Nech to všetko už KONEČNE
vyBuble na Svetlo Božie!
OSLOBODENIE DUŠÍ
PREMENLIVÉ POČASIE TUŠÍ..."
 
k Tomu Silu tvorí Živú a vytrvalú

Vaša Ali

čo pokorne sama seba rieši...

 

Zázrak jarnej sily

01.04.2019 14:09
"Je normálne a Milé
zobudiť Zázrak Jarnej Sily
v Tvojom TELE
a zistiť už RAZ a naVŽDY
že bola TU a JE i v Zime!
Len to je PRAVDA JASNÁ,
že pri nedostatku Slnka
na Nebi i v TEBE
sa ťažšie tvorí - udržuje.
TAK SA NEBOJ-NEPOCHYBUJ
REŠPEKTUJ SA-PRIVÍTAJ
TY SI TÁ SILA všeMOCNÁ
RASTI  V POKOJI NAStálo
veď TO V TEBE UŽ NASTaLO

A NIELEN  JAROU..."

Postupne

19.03.2019 11:27

POSTUPNE

Pokojné Žitie-pevné Zdravie?

nedá sa dobehnúť-nahromadiť

Nič zameškané-Všetko Plynie...

Sebaľútosť či výčitky sú škodlivé

a vzdať sa osudu je neMúdre.

No začať s premenou SEBA

je už NUTNé!

Po jednej ťažkej Myšlienke Hlavu

a zlom poCite Dušu 

povymetať celú Existenciu

POSTUPNE a poRiadne!!

Nezabudnúť TIENE

v zákutiach Svedomia ukryté...

TAM KDE NAŠA FALOŠ

A ZBABELOSŤ DRIEME.

Nebo

19.03.2019 11:20

NEBO

 

bolo i NEBOlo - bude na Zemi?

JE A BUDE ale nie v tom ponímaní

ako ŤA učili Nevedomí...

JE TO STAV TVOJHO VNÚTORNÉHO JASU

NAD POCHYBOU MYSLE

ČÍRE VEDOMIE PRÍTOMNÉHO ČASU

DUŠEVNÉ vyZRENIE

NAHRADENIE STRACHU POCITOM DÔVERY.

VYTVORÉNÁ HMOTA SA VŠAK

LEN TAK ZRAZU NEzMENÍ!

ODJAKŽIVA SME  Z NEBA STVORENÍ

 MY SAMI PESTUJEME NEBO , 

KTORÉ SPÁJA ZDÁNLIVÉ ROZPORY NA ZEMI.

 A POKRAČUJE AJ KEĎ SME NEBOhí-hihi

NEBOjme sa NEBA - NEBOlí ...

 

Dimenzia nová

26.02.2019 14:55
Dimenzia Nová
JE TU - už nastala!
Mužovia už nechodia
iba s vozom do Hory na Drevo,
či s plachtou siať Zrno do Poľa.
Pekne i Dietky učia sa opatrovať.
EJHĽA - ĽAĽA
s kočíkom sa Im Hrdo vykračuje
A MALÉ ĆLOVIEČA SMELO SA
NA MUŽNÚ HRUĎ PRITUĽUJE!
 
"ŹENU OCHRÁNIŤ A DOBRÝM CHLAPOM BYŤ"
ako spieva Žiarislav "VERU"
KRÉDO NOVEJ DOBY JE TU-UŽ SA NAPLŇUJE...
 
A MATKA ZEM SI SPIEVA S NAMI
ODPAD SA RIEŠI-VODY SA ČISTIA
A HOJÍME SI TIENE STRACHOV SAMI!!!
DOČKALA SI SA VRÚCNEJ VĎAKY

PLANÉTA NAŠA MILOVANÁ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>