Básničky

Dudok

01.06.2021 13:41
DUDOK
je Tvorček vtáčí - no i ľudský
vie, že v sPojení - súvisí...
 
Veľmi rád spí-svoj preKrásny
priam pyšný VZHĽAD však
nestavia na obdiv iných,
radšej je v Sebe vďačne schovaný.
 
SVOJBYTNE MOCNE PO SVOJOM
SPANILO - SNIVÝ...

TVORČEK príKLADNÝ PRE VŠETKÝCH!

Anjel smrti

12.04.2021 12:52
ANJEL SMRTI
 
NAVŠTÍVIL MA V SPRÁVNEJ MIERE
I VYSKÚŠAL SI NA MNE TIE PÔVODNe
HUSTé HVIEZDNE MANIERE
 
AJ KED STRAŠLIVÉ TO BOLO PREŽÍVANIE
VĎAČNÁ SOM ZA POCHOPENIA DOPLNENIE
 
BO TELO NECITNÉ A ODOVZDANÉ
UTLMILO STRACH V ROZUME

UŽ BEZ ŤAŽKýCH ZÁVISLOSTÍ

 
A DOVOLILO VZNÁŠAŤ SA
MÔJMU BYTIU
V DUŠEMILOM OBJATÍ
V JEMNEJ KRÁSE MILOSTI

DO ĽAHKOSTI VEČNOSTI...

Čarovný celok

22.02.2021 11:28
Čarovný CELOK
 
Sladkou samotou+silnou Slobodou
v nežne mäkkej bielej perine
víta Nás zimný Dej
na Vysočine Slnečnej
 
Tam kde líška dáva stále krajší Deň
a čLovek/čo neloví/ + zVer/čo neprestajne Verí v Lásku ľudí/
sú laHodným ČAROM /obsahom+celkom/
krajiny číroSkutočnej
 
Vždy VYSOKO+HORE
HLBOKO NAD VŠETKÝMI VECAMI
v súLADE+súHRE
DOKONALEJ PRÍRODY
 

Na rozhraní svetov

08.02.2021 14:00
na rozHraní Svetov
Dávno nevinní
visíme v bezČasí
hriešne spasení
ČI SKÔR VYPASENÍ-hihi
bez vôli k Pravde
zlomení...
a predsa takí nesMierni
Bo dochádza Nám
a Srdcom bolí,
že sme neboli takí
ako sme chceli a byť mohli
no nevadí
napoDiv ešte žijeme
A akurát sme sa rozhodli
začať BYŤ A TVORIŤ
SNOM I DŇOM
ČESTNE SPOĽAHLIVO
TU V NÁS I OKOLO
V PÔVODNOM ZNENÍ
NEBESKEJ LÁSKY OŠIALI
ZODPOVEDNE PO NOVOM

ZA DAR ŽITIA POVINNÍ!

Detská Duša

28.01.2021 10:52
DETSKÁ DUŠA
Čistá Duša milovaná Zdrojom
stavia Telo u malého Tvora
a potom HO počas Žitia
Znamenite MILO udržuje!
 
Logické ba štatistické údaje
a šablóny v knihách či na nette
i výchova ctižiadostivá
NEPOMÁHA
práveže ODPÁJA a ubližuje.
 
Duša VIE Telo pokiaľ jeJ to dovolíme
CELOSTNE VYPĹŇAŤ+VYŽIVOVAŤ
KRÁSOU A PÔVABOM
PRÍRODNE DOKONALÝCH VZOROV
spravujúcich Vše čo existuje
SPANILO V JEDNOM DUCHU
V SILE NEKONEČNEJ OBNOVY MÚDREJ
už NIE pošetilo vlastníckej rodinnej
ale VYSPELO NADĆASOVEJ
NAJLEPŠIE VESMÍRNE BOŽSKEJ.
 
"BO MINULO SA UŽ MINULO"
A budúCNOSŤOU SME MY
UŽ TERAZ
ZODPOVEDNE A NASTÁLO
 V KAŽDOM ZÁCHVEVE MYSLI
I PORYVE CITU V SVOJOM TELE
PRELESTNE A DÔVERNE
VYPLNENOM DUŠOU-BEZBRANNE
 
ĽAHKO A PRIEZRAČNE SPRAVODLIVO
NECH MÁ ŽIARA LÁSKY NEBESKEJ
KADE MILO PRETEKAŤ
U VEĽKÉHO ČI MALIČKÉHO ČLOVEKA
 
LEBO ČISTUNKÁ MOC DUŠEVNÁ
ZNÁ O VŠETKOM ČO TREBA

ĽÚBEZNE A JEDNODUCHO

súStredenie bohoRovné

19.01.2021 13:27
že žiť ide jasne ďalej - reku hej
v každej chvíli ťažkej i milej
uStredene v sladkoteplom Centre Tela
Nie však výstredne
keď smiech bláznivý
strieda nárek zúfalý...
Takýto štýl predvádzania sa
k ničomu múdremu nevedie!
Veď zachovať sa v zdravej Sile
je vstúpiť do Seba súStredene.
A umením žitia pekne ďalej
najmä JE bez strachu a s vďakou
PRIJAŤ HRY + DEJE
terajšie i minulé
 
vSkutku vPravde SVOJEj
no i všetkých ľudí ODHODLANE
PRÍTOMNE+POKOJNE
bez škodlivých výkyvov v psychike
s úctivým nadHľadom a súCitom.
A žiť pôjde ďalej
Dušou Mocnou
spoluPatrične

BOHOROVNE

Inline

23.12.2020 11:41
zaMRAZENÁ SILA je ZOBUDENÁ
Tá večná Žiara ukrytá a zanedbaná
v 13tej komnate nášho JA
už sa nedá zaTajovať,
príšti z Nás VON každým Dy/u/chom
i uchom
ale či prítomní Sme už v TOM?
 
Chceme vôbec žiť tou ZMENOU
čo sa deje vždy v Nás NIE VON!
A ide do tuhého, či chceme či nie
hrať sa s iLúziou mimo Seba
už nie je hlúpo zábavné ale ničivé.
Je pošetilé stíhať niečo na povrchu
túlať sa poVonku, keď máme v Sebe
zakakanú od vlastného strachu Krajinku

 

 

To by Nám tak bolo 21.12.12 či 20
zábleskom preniesť sa do ľahkosti Slnka
hahaha --- a AKO?
So stvrdnutým srdcom+ťažkým chorým telom
zaprataným SebaKlamom??
OD PODSTATY nezaslúžene-tak to veru neexistuje
SPRAVODLIVO - CHVÁLA BOHU
NAčo by to bolo, veĎ by sme museli byť niečím
načo ani vo Sne nie sme pripravení, všakže?
 
ALE ŽE  HOP zaHAMUJME BYSTRO+MÚDRO
nestíhajme - neponáhľajme sa
a KDE VLASTNE???
Veď ešte nevieme ani nechápeme,
že ČAS+DEJ+SEN RIADIME SI NEUSTÁLE IBA MY
TAKŽE VŠE JE PREDČASNÉ
VERU BOŽENKO SLADKÝ
PO POKOJI V SKROMNOSTI A ZODPOVEDNOSTI
ZA SVOJE INLINE ŽIVOTNÉ SILY
NIET V NÁS žiadnej POCTIVEJ PAMIATKY
ANI TIETO KONCOROČNÉ SVIATKY.
MÁTOHY NEŽIVÉ PLÁVAME V KONZUME
NEPRIjALI SME SA-NESPOZNALI PORIADNE!!
 
SNÁĎ NIEKTORÝ OSOBOK PRISPEL
OČISTOM MALINKÝM
DO ZMENY SVETA DEJA

ALE OČAKÁVA VEĽA...

 
AKO CHCEME POUČOVAŤ A CHRÁNIŤ SVOJICH BLÍZKYCH
KEĎ nepoznáme a NEOVLÁDAME SEBA?????
 
TAK TEDA VSTÚPME nie ONline VON/kde sila nie je ani nebola/

ALE INline-DNU do OHňa Pravdy a smelo+veselo vypeňme

HEJ a veru i Korona všetkých vymyslených Vírov v okamžiku

/ak tam vôbec bola/ z Nás na Dobro vybehne-hehe

 

A ĽÚBEZNE DOBROVOĽNE
BEZ AKEJKOĽVEK VÝHRADY ČI OBAVY
ZASTAŇME SI SEBA V BEZMEDZNEJ UŠĽACHTILEJ SILE
A ŠŤASTLIVO SA PONORME+VZHLIADNIME

DO SVOJICH VNÚTORNÝCH TVAROV + TVÁRÍ!!!

 

 

Okná Tvojho neba

04.12.2020 15:04
VYČISTI SI OKNÁ DO SVOJHO NEBA
DENNÝ+NOČNÝ DEJ=CITOVÁ POCHO/p/Deň
NEBAnovať zaNEdBAné MESIACE ČI ROKY
NEBALAMUTIŤ SA UŽ VIAC
a SEBA SA NEBÁŤ!
 
OBRAZY V ČISTOM NEBI DUŠE SMELO POZNÁVAJ
UCHOP TÚ POCHODEŇ MYŠLIENOK+VÁŠNÍ
A PONOR JU DO TICHA PRAVDY,
KDE VYFUČÍ A  NAUČÍš  SA ak chceš?
VŠETKY TVOJE VNEMY ovládať+SPÁJAŤ 
DO LIEČIVEJ SLADKOHREJÚCEJ SILY
už naVždy!!!
 
A KEĎ SA STRETNEME, KAŽDÁ DUŠA
V SVOJOM OKNE DÚHOVÉHO NEBA
ČÍREHO JAK TREBA - KRÁSNE
MÔŽME SPOLU TREBÁRS PÍSAŤ i BÁSNE
NEBOVÝM VÁNKOM ČECHRAŤ VLÁSKY
VRÚCNYM CITOM VZÁJOMNOSTI POHLADÍME VRÁSKY
A POŠLEME SI RUŽU LÁSKY.
 
I PRÍDE OKAMIH - AK ZAČNEŠ ROBIŤ
V SVOJOM OKNE ŽITIA
TU NA ZEMI I V NEBI
IBA+AŽ TO ĽAHKO JASne MILENÉ
ČO NAOZAJ CÍTIŠ + bezVADNE VIEŠ
ŽE KVOLI TOMU NAOZAJ ŽIJEŠ---
Sú SPOJené OKNÁ DO JEDNÉHO
NOCOU I DŇOM SPREVÁDZA ŤA
TVOJA HVIEZDA NAD HLAVOU
 
A ZISTÍŠ, ŽE UŽ SI BOLa + SI
V MOCNENEŽNOM NÁRUČÍ
NAJDRAHŠIEHO TVORA

NÁŠHO VŠEHOMÍRA

SEBA SAMÉHO JA

Stav

12.10.2020 13:36
STAV
ľahkosti telesnej i Duševnej
naSTAVenie myšlienok i Citov
do JEDNEJ ÚROVNI
BLAŽENÝ STAV SPOKOJNOSTI
ale aj bystrej poZornosti
JASNOSŤ PRÍTOMNOSTI
VEDOMÉ A STÁLE Zdravie
najmä TO Vnútorné
za každých okolností...
 
AKO NA TO?
PREMÝŠĽAŤ-PLÁNOVAŤ
PREĆO?
PREDPOKLADAŤ
OČAKÁVAŤ-SPOMÍNAŤ
NAČO?
 
SMELO normálne žiť
bez tieňov obáv škodlivých
tradícií a zvykov
jednoDucho MILO
v skromnosti bez starosti!
 
Nuž ale to treba
odložiť všetky rúška
FALOŠNOSTI
a kráčať po SVETE
HRDO ĎALEJ
V  SLOBODE SVOJEJ
S OTVORENÝM SRDCOM
PLNÝM VĎAČNOSTI A LÁSKY
A OZAJSTNE VESELO
BEZ MASKY DÔLEŽITOSTI
AKO SLNKO NA OBLOHE
LUNA - VESMÍR
ÚČELNE PREkRÁSNY
SPANILOTICHÁ  PRÍRODA

V SYMBIÓZE BOŽSKOSTI!

VIZITA

21.09.2020 12:50
VIZITA
 
BISŤU BOŽE  - ALE ŽE
OHROMNÁ VYTÚŽENE
STRAŠNO-KRÁSNA NÁVŠTEVA TO BOLA
A KREM INÉHO CHĹPOK+KÔPKA
VOŇAVÉHO SENA TO SPÔSOBILA.
 
PREBUDILO MA PRIBLIŽUJÚCE RUČANIE
A POTOM TICHÉ ŠÚCHANIE CHRBÁTA ČI PAROHA
O BREZY I MARINGOTKU - JASNE  ŽE
ANI ZA CELÚ EZOTERIKU SVETA
SOM CEZ OBLÔČIK NEKUKLA
LEBO CEZ TENKÚ PLECHOVÚ STENU SOM CÍTILA
ŇUCHANIE A HORÚCE FUČANIE AKO OD VOLA
ŽEBY DÁKÝ STATNÝ LAZNÍK MA ZAVOŇAL?
 
PORIADNA VIZITA prírodná
 
BÓŽE MÔJ VĎAKA - VELIKÝ
SMIALI SA TOMU MILÚČKO
PREBÚDZAJÚCE SA VTÁČIKY.
 
A CEZ DEŇ ĎALŠIA VIZITA
OD PEKNÉHO ŽLTÉHO PSÍKA
I ŠTYROCH KRAVIČIEK
PO DVE ZHORA+DOLA
ZVONIVO SA PASÚC VÔKOL...
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>