Básničky

Na rozhraní svetov

08.02.2021 14:00
na rozHraní Svetov
Dávno nevinní
visíme v bezČasí
hriešne spasení
ČI SKÔR VYPASENÍ-hihi
bez vôli k Pravde
zlomení...
a predsa takí nesMierni
Bo dochádza Nám
a Srdcom bolí,
že sme neboli takí
ako sme chceli a byť mohli
no nevadí
napoDiv ešte žijeme
A akurát sme sa rozhodli
začať BYŤ A TVORIŤ
SNOM I DŇOM
ČESTNE SPOĽAHLIVO
TU V NÁS I OKOLO
V PÔVODNOM ZNENÍ
NEBESKEJ LÁSKY OŠIALI
ZODPOVEDNE PO NOVOM

ZA DAR ŽITIA POVINNÍ!

Detská Duša

28.01.2021 10:52
DETSKÁ DUŠA
Čistá Duša milovaná Zdrojom
stavia Telo u malého Tvora
a potom HO počas Žitia
Znamenite MILO udržuje!
 
Logické ba štatistické údaje
a šablóny v knihách či na nette
i výchova ctižiadostivá
NEPOMÁHA
práveže ODPÁJA a ubližuje.
 
Duša VIE Telo pokiaľ jeJ to dovolíme
CELOSTNE VYPĹŇAŤ+VYŽIVOVAŤ
KRÁSOU A PÔVABOM
PRÍRODNE DOKONALÝCH VZOROV
spravujúcich Vše čo existuje
SPANILO V JEDNOM DUCHU
V SILE NEKONEČNEJ OBNOVY MÚDREJ
už NIE pošetilo vlastníckej rodinnej
ale VYSPELO NADĆASOVEJ
NAJLEPŠIE VESMÍRNE BOŽSKEJ.
 
"BO MINULO SA UŽ MINULO"
A budúCNOSŤOU SME MY
UŽ TERAZ
ZODPOVEDNE A NASTÁLO
 V KAŽDOM ZÁCHVEVE MYSLI
I PORYVE CITU V SVOJOM TELE
PRELESTNE A DÔVERNE
VYPLNENOM DUŠOU-BEZBRANNE
 
ĽAHKO A PRIEZRAČNE SPRAVODLIVO
NECH MÁ ŽIARA LÁSKY NEBESKEJ
KADE MILO PRETEKAŤ
U VEĽKÉHO ČI MALIČKÉHO ČLOVEKA
 
LEBO ČISTUNKÁ MOC DUŠEVNÁ
ZNÁ O VŠETKOM ČO TREBA

ĽÚBEZNE A JEDNODUCHO

súStredenie bohoRovné

19.01.2021 13:27
že žiť ide jasne ďalej - reku hej
v každej chvíli ťažkej i milej
uStredene v sladkoteplom Centre Tela
Nie však výstredne
keď smiech bláznivý
strieda nárek zúfalý...
Takýto štýl predvádzania sa
k ničomu múdremu nevedie!
Veď zachovať sa v zdravej Sile
je vstúpiť do Seba súStredene.
A umením žitia pekne ďalej
najmä JE bez strachu a s vďakou
PRIJAŤ HRY + DEJE
terajšie i minulé
 
vSkutku vPravde SVOJEj
no i všetkých ľudí ODHODLANE
PRÍTOMNE+POKOJNE
bez škodlivých výkyvov v psychike
s úctivým nadHľadom a súCitom.
A žiť pôjde ďalej
Dušou Mocnou
spoluPatrične

BOHOROVNE

Inline

23.12.2020 11:41
zaMRAZENÁ SILA je ZOBUDENÁ
Tá večná Žiara ukrytá a zanedbaná
v 13tej komnate nášho JA
už sa nedá zaTajovať,
príšti z Nás VON každým Dy/u/chom
i uchom
ale či prítomní Sme už v TOM?
 
Chceme vôbec žiť tou ZMENOU
čo sa deje vždy v Nás NIE VON!
A ide do tuhého, či chceme či nie
hrať sa s iLúziou mimo Seba
už nie je hlúpo zábavné ale ničivé.
Je pošetilé stíhať niečo na povrchu
túlať sa poVonku, keď máme v Sebe
zakakanú od vlastného strachu Krajinku

 

 

To by Nám tak bolo 21.12.12 či 20
zábleskom preniesť sa do ľahkosti Slnka
hahaha --- a AKO?
So stvrdnutým srdcom+ťažkým chorým telom
zaprataným SebaKlamom??
OD PODSTATY nezaslúžene-tak to veru neexistuje
SPRAVODLIVO - CHVÁLA BOHU
NAčo by to bolo, veĎ by sme museli byť niečím
načo ani vo Sne nie sme pripravení, všakže?
 
ALE ŽE  HOP zaHAMUJME BYSTRO+MÚDRO
nestíhajme - neponáhľajme sa
a KDE VLASTNE???
Veď ešte nevieme ani nechápeme,
že ČAS+DEJ+SEN RIADIME SI NEUSTÁLE IBA MY
TAKŽE VŠE JE PREDČASNÉ
VERU BOŽENKO SLADKÝ
PO POKOJI V SKROMNOSTI A ZODPOVEDNOSTI
ZA SVOJE INLINE ŽIVOTNÉ SILY
NIET V NÁS žiadnej POCTIVEJ PAMIATKY
ANI TIETO KONCOROČNÉ SVIATKY.
MÁTOHY NEŽIVÉ PLÁVAME V KONZUME
NEPRIjALI SME SA-NESPOZNALI PORIADNE!!
 
SNÁĎ NIEKTORÝ OSOBOK PRISPEL
OČISTOM MALINKÝM
DO ZMENY SVETA DEJA

ALE OČAKÁVA VEĽA...

 
AKO CHCEME POUČOVAŤ A CHRÁNIŤ SVOJICH BLÍZKYCH
KEĎ nepoznáme a NEOVLÁDAME SEBA?????
 
TAK TEDA VSTÚPME nie ONline VON/kde sila nie je ani nebola/

ALE INline-DNU do OHňa Pravdy a smelo+veselo vypeňme

HEJ a veru i Korona všetkých vymyslených Vírov v okamžiku

/ak tam vôbec bola/ z Nás na Dobro vybehne-hehe

 

A ĽÚBEZNE DOBROVOĽNE
BEZ AKEJKOĽVEK VÝHRADY ČI OBAVY
ZASTAŇME SI SEBA V BEZMEDZNEJ UŠĽACHTILEJ SILE
A ŠŤASTLIVO SA PONORME+VZHLIADNIME

DO SVOJICH VNÚTORNÝCH TVAROV + TVÁRÍ!!!

 

 

Okná Tvojho neba

04.12.2020 15:04
VYČISTI SI OKNÁ DO SVOJHO NEBA
DENNÝ+NOČNÝ DEJ=CITOVÁ POCHO/p/Deň
NEBAnovať zaNEdBAné MESIACE ČI ROKY
NEBALAMUTIŤ SA UŽ VIAC
a SEBA SA NEBÁŤ!
 
OBRAZY V ČISTOM NEBI DUŠE SMELO POZNÁVAJ
UCHOP TÚ POCHODEŇ MYŠLIENOK+VÁŠNÍ
A PONOR JU DO TICHA PRAVDY,
KDE VYFUČÍ A  NAUČÍš  SA ak chceš?
VŠETKY TVOJE VNEMY ovládať+SPÁJAŤ 
DO LIEČIVEJ SLADKOHREJÚCEJ SILY
už naVždy!!!
 
A KEĎ SA STRETNEME, KAŽDÁ DUŠA
V SVOJOM OKNE DÚHOVÉHO NEBA
ČÍREHO JAK TREBA - KRÁSNE
MÔŽME SPOLU TREBÁRS PÍSAŤ i BÁSNE
NEBOVÝM VÁNKOM ČECHRAŤ VLÁSKY
VRÚCNYM CITOM VZÁJOMNOSTI POHLADÍME VRÁSKY
A POŠLEME SI RUŽU LÁSKY.
 
I PRÍDE OKAMIH - AK ZAČNEŠ ROBIŤ
V SVOJOM OKNE ŽITIA
TU NA ZEMI I V NEBI
IBA+AŽ TO ĽAHKO JASne MILENÉ
ČO NAOZAJ CÍTIŠ + bezVADNE VIEŠ
ŽE KVOLI TOMU NAOZAJ ŽIJEŠ---
Sú SPOJené OKNÁ DO JEDNÉHO
NOCOU I DŇOM SPREVÁDZA ŤA
TVOJA HVIEZDA NAD HLAVOU
 
A ZISTÍŠ, ŽE UŽ SI BOLa + SI
V MOCNENEŽNOM NÁRUČÍ
NAJDRAHŠIEHO TVORA

NÁŠHO VŠEHOMÍRA

SEBA SAMÉHO JA

Stav

12.10.2020 13:36
STAV
ľahkosti telesnej i Duševnej
naSTAVenie myšlienok i Citov
do JEDNEJ ÚROVNI
BLAŽENÝ STAV SPOKOJNOSTI
ale aj bystrej poZornosti
JASNOSŤ PRÍTOMNOSTI
VEDOMÉ A STÁLE Zdravie
najmä TO Vnútorné
za každých okolností...
 
AKO NA TO?
PREMÝŠĽAŤ-PLÁNOVAŤ
PREĆO?
PREDPOKLADAŤ
OČAKÁVAŤ-SPOMÍNAŤ
NAČO?
 
SMELO normálne žiť
bez tieňov obáv škodlivých
tradícií a zvykov
jednoDucho MILO
v skromnosti bez starosti!
 
Nuž ale to treba
odložiť všetky rúška
FALOŠNOSTI
a kráčať po SVETE
HRDO ĎALEJ
V  SLOBODE SVOJEJ
S OTVORENÝM SRDCOM
PLNÝM VĎAČNOSTI A LÁSKY
A OZAJSTNE VESELO
BEZ MASKY DÔLEŽITOSTI
AKO SLNKO NA OBLOHE
LUNA - VESMÍR
ÚČELNE PREkRÁSNY
SPANILOTICHÁ  PRÍRODA

V SYMBIÓZE BOŽSKOSTI!

VIZITA

21.09.2020 12:50
VIZITA
 
BISŤU BOŽE  - ALE ŽE
OHROMNÁ VYTÚŽENE
STRAŠNO-KRÁSNA NÁVŠTEVA TO BOLA
A KREM INÉHO CHĹPOK+KÔPKA
VOŇAVÉHO SENA TO SPÔSOBILA.
 
PREBUDILO MA PRIBLIŽUJÚCE RUČANIE
A POTOM TICHÉ ŠÚCHANIE CHRBÁTA ČI PAROHA
O BREZY I MARINGOTKU - JASNE  ŽE
ANI ZA CELÚ EZOTERIKU SVETA
SOM CEZ OBLÔČIK NEKUKLA
LEBO CEZ TENKÚ PLECHOVÚ STENU SOM CÍTILA
ŇUCHANIE A HORÚCE FUČANIE AKO OD VOLA
ŽEBY DÁKÝ STATNÝ LAZNÍK MA ZAVOŇAL?
 
PORIADNA VIZITA prírodná
 
BÓŽE MÔJ VĎAKA - VELIKÝ
SMIALI SA TOMU MILÚČKO
PREBÚDZAJÚCE SA VTÁČIKY.
 
A CEZ DEŇ ĎALŠIA VIZITA
OD PEKNÉHO ŽLTÉHO PSÍKA
I ŠTYROCH KRAVIČIEK
PO DVE ZHORA+DOLA
ZVONIVO SA PASÚC VÔKOL...
 
 

ObaJA

09.09.2020 13:21

ObaJA

 
Stretla som Slimáka,
čo v Dubáku býva
už sú spolu jedna ruka noha
Pekne sa vzájomne jedia
a je fajn, že o tom nevedia.
 
Náramok JedľovoVoňavý
darovala mi Hora
Jašteria Fešanda
na pníku Oslnená
milo na mňa mrkla.
 
Srnček Zlatistý pokojne prešiel
cez lesnú Cestičku
i ohliadol sa trošičku
či som sa ním potešila.
 
Prekrásna biela Skala,
čo Brezičku i Smrekovček
k Sebe pritúlila
dva Dubáky biele mi dala
no pohladiť sa nedala
iba mi šepla nech prídeme

k nej zase-dvaJa-OBAJA.

UŠĽACHTILOSŤ

11.08.2020 10:25
SEBA UVEDOMENIE - SEBAVEDOMIE - SEBA VEDENIE
to nie je pyšné poVyšovanie ani falošné poNižovanie sa
to jest iba Skvelý pocit v Sebe mimo Sveta ostatných
skromne Múdra naMyslenosť je výborná pre všetkých
A JE TO AJ NAJVIAC ČO SI MÔŽME doPESTOVAŤ A MAŤ !
 
Veď Spokojnosť je Základ- bez nej AKO ĎALEJ ?
avšak nemusí byť so Všetkými
stačí so Sebou Samými...
 
Ale to je Robota UŽ naStálo - aby to za TO Stálo,
milovať Milo svoje Telo - nech je Šťastné
vtedy je Silné a ZDRAVIE V ŇOM KVITNE
nie starať sa - prehnane ho pozorovať
chyby hľadať a báť sa aj toho čo NIE JE,
Radšej cvičiť pravidelne s tým čo máme
a nedúfať v záZraky na počkanie...
 
Myseľ začať používať - City správne zameriavať
TO NIE JE LEN TAK!!
POTREBNÉ A NUTNÉ UMENIE POZNÁVAŤ SA
JASNE A CELOSTNE UŽ NIE HLÚPO POVRCHNE
ALE DO HĹBOK SVOJEJ PSYCHÉ - PORIADNE
 
ZMYSEL ŽITIA NORMÁLNY
UŠĽACHTILO ZHMOTNENÁ KRÁSA
UDRŽIAVAŤ - VYTVÁRAŤ - NEPRESTÁVAŤ

PRVO SEBA A POTOM VŠE ČO DÁ SA

Budínska

27.07.2020 13:29
Kvapky Rosy poznania Rána
trblietavé Hviezdičky zeme
blizúčko vo Mne
vzácnou DUŠeŽiarou
pohľadom očí vytvoria sa
 
To my SME Rosou v Tebe BoŽE
všetkého Zmysel  Jasný, že?
Čo každým mihom oka vzniká i zaniká
zdanlivo veliké zároveň maľunké
MAČIATKO S CHROBANKOU I MYŠKOU
HRÁ SA ĽAHUNKÉ...
 
KEĎ NAŠE TELO SÝTE JE
BYTOSTI PRÍRODY NEZABÍJAME
SO SVETLOM VŠETKO MILUJME
MOTÝLE TRBLIETAVÉ DRAHOKAMY
STROMY MOCNODIVÉ
LÚKA SÚMRAKOM VOŇAVÁ
 
DIEŤATKO RODÍ SA
BÁBIKA MÁLO OHYBNÁ
NO TÝM, ŽE HO NOSÍME
A UČÍME V SEBE ŽIŤ
V RADOSTI I TRÁPENIACH
CÍTIME SA - SME  BOHOVIA
CEZ KTORÝCH ROSA
ČASOPRIESTORU
VZNIKU+ZÁNIKU

LÁSKOTVORNE PRENIKÁ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>