Básničky

Rieka a more

09.09.2019 15:27
Rieka a More
ani jedna ani druhé
večne v Jedno prepojené...
no i tak riečka sladká
a more slané-tak to je správne!
Čajka v mori rybku ulapí ale 
do riečky si príde lognúť čaju
i umyť svoju postavu.
A s prílivom rieka ustupuje
more do nej vniká no s odlivom
vody svoje slastné naspäť moru ponúka a
Ono ju vo veľkom objatí mocne privíta!
 
Ľudská Duša - toť krv -voda
ale i každý cit-myšlienka - Rieka je
A MORE PÔVOD-ZROD
VŠETKÉHO BOLO JE I BUDE===

VLNY ČASU

22.08.2019 14:09

VLNY ČASU

VODY NEBIES I ZEME

SPOJILI SA VO VELIKEJ ZMENE...

PLYNÚ CEZ VRCHOLY HÔR DO DOLÍN

SŤA OBLAKY PARNÉHO VODOPÁDU

TOŤ = SILY PRÍRODY + VESMÍRU.

A ZA PREKRÁSNYM DIVADLOM VONKAJŠÍM

KÁŽE SA PLNE+ÚŽASNE

VNÚTORNÝCH ZMIEN  PANORÁMA 

BA I DRÁMA úKAZOV+dôKAZOV 

NÁPRAVY A ZMENY VŠETKÝCH ĽUDÍ...

NECH TEDA TIE NAŠE KAZY 

TELESNÉ I DUŠEVNÉ ZMETÚ 

ALE PEKNE POMALY 

VLNY NOVÉHO ČASU 

V POKOJNEJ PREVAHE SÚCITU

A ODUŠEVNELÉHO PRÍSTUPU

ZODPOVEDNÉHO ROZUMU...

Vláčiky

09.07.2019 10:26
"VláČiky vlajú ponad Krajinu
pôvabné-pohodlné...
Vezieš sa nad Zemou MÁLIČKO
eko-bio-BEZPEČNO :-))
a Svetík uteká pred, či za Tebou ??
 
Ak práve nečučíš do mobila
zbadáš, že v Lese popri Vlaku
nádHerne poskakuje Srna,
opodiaľ na Lúke pod Horou
pasie sa pokojne Laň s Jeleňom.
 
A Vláčik píska, hučí a búcha:
BUČIKY-LÚKY-TÚ-TÚ-VLAJEM TU!!!
by TO včas počula a chránila sa
KAŽDÁ ŽIVÁ BUNKA-VTÁČIK ČI SRNKA"

na výlete

09.07.2019 10:26
Ženičky na VýLETE
 
Putovali tri ženičky Letom Svetom
pôvabne vlniacou sa Krajinou 
vo Vlasoch s divým Vetríkom
pod mrakom i na Slnku.
 
V malebnej Dedinke pod Vrchom 
zasmiali sa s Ovcou obecne-huňatou
ba reku zočili pred Kostolom
Svadbu írečitú - nie Srnku.
 
A veru po oddychu i rozhovore čistivom
vychutnali si Ženičky Panorámu
Poľany i Tatier nádhernú
Zajko poskočil radostne na Polianke,
i večeru pálivú pri Ohníku krásnom.
 
Mačičku neduživú pritúlili-opatrili
a každá poľúbila Svoju Mamičku Srdcom
i modlili sa spolu za navrátenie ich Sily.
 
Fukoty Ježkov páriacich sa vo voňavej tráve
vystriedali výFuky spokojne spiacich
v Sníčku v Sieti pod Hviezdami sa hojdacích
Ženičiek a ich Dušičiek...
 

VzLetný slnovratový SEN

26.06.2019 09:08

VzLetný slnovratový SEN

Striebro Hviezd+Zlato SLnka

cez voňavú trávu vznášajúca sa SRNKA

Hmla Hôr-sladkosť Jahôd v Rose lúčnej

MRAKY MYŠLIENOK = BÚRKA

PREKRÁSNE NEŽNÝ DÁŽĎ,

ktorý z nás zmýva VŠETKU ZÁŠŤ.

TÝM VŠETKÝM SME I MY

to je i NAŠA NEÚSTáLA OBNOVA...

nO premeniť SVET-toť záleží len ODO Mňa!

Zastavím sa v ose Času a premeškám túto KRÁSU?

Načo zvyky+spomienky,  zlé či dobré - veru už NIE!

Povinnosti+starosti=prepustiť+odpustiť

TERAZ IHNEĎ  všetko všetkým VZLETNE

týmto vlahým KoloLETOM

A JE TO!!

BYTOSTI, ČO V LÁSKE K POZNANIU

CHCELI  BYŤ S NAMI - K TOMUTO DÁTU

DĽA  ICH  SÚSTREDENIA=BOLI+SÚ+BUDÚ

SILOU  MILOU -TAK AKO VODA I OHEŇ

K SLUŽBÁM  NOVÉMU SVETU...

ĎAKUJEME

 

SOM

14.06.2019 10:54
"SOM TU V SEBE = VŠADE + NIKDE
V ZLATOHNEDOM VÍRE PRÚDENIA ZEMI
V STRIEBRISTOM PULZE NEBA+VODY
V LONE VEDOMIA PRÍRODY 
A PREVEĽA  SILY SA NARODÍ,
KEď SPOČÍVAM LEN TAK BEZ ZMYSLU I ČASU
V BOŽSKOM POKOJI...
HRANOSTAJ SPREVáDZAL MA VESELO
NA ZNAMENITEJ CESTE HOROU VOŇAVOU
SKVELO-HORE NA VRCHY DOBRé
a tu som, či nie som?
Áno som - v prelestnom POZNANí
ŽE VŠETKO CEZO MŇA-CÍTI-ŽIJE A HOVORÍ"

PoloSen

22.05.2019 09:43

Videla som v poloSne nadRánom

paralelný Svet-jemnohmotnú Dimenziu:
"Nežnoteplé hmlisté spŕšky plávali
a my sme sa pol metra nad Zemou
bo sme zVodní-slastne v Nich vznášali...
Nebo zunením klenulo nad nami
prekrásnym vzorom čipkovaným
 v pulzoch žiarivých Lúčov vlnilo
a v Rytme Nášho Dychu sa
Všetko spolu PRELESTNE ľúbilo.
ČAROVNE PREMENLIVÚ SILNÚ KRÁSU
DĽA ZÁCHVEVU CITU I ZVUKU HLASU
KAŽDÁ DUŠA V SEBE TVORILA
A Spojením V MOZAJKE  ČASU
SLADKO zaŽILA..."

Počasie

07.05.2019 18:09
"PriTUHUJE ČAS zVonku i v Nás.
Lastovičky v Hniezde TO vedia
pokojne sa do Seba túlia.
Matéria BUBLE
a už sme takmer všetci
v bohatej-no bez BOHA
bez Vôle a Cti t.j. našej Moci
z prekypujúceho BLAHOBYTU 
v zaslúžene ťaživej NUDE :-((((((((((
ČOŽE TO ĎALEJ S NAMI LEN BUDE???
Vonkajšia dôležitosť je v keli-hihi
vzdelanosť i forma už nepomáha
BA SMRDÍ - TREBA ju prevrátiť NA Ruby!
Nároční sme na povrchu a zbabelí vnútri.
A ČAS TLAČÍ - KRIČÍ
/pravda iba tomu,čo nechce byť hluchý/
NutNý JE na odhodenie tej pokrievky,
čo drží masky i krivdy v tom našom Hrnci,
ČO Z NÁS UROBILI TIE SPLNENÉ Nároky
a POVRCHNÉ TÚŽBY :-)))))))))))))))))))
 
Nech to všetko už KONEČNE
vyBuble na Svetlo Božie!
OSLOBODENIE DUŠÍ
PREMENLIVÉ POČASIE TUŠÍ..."
 
k Tomu Silu tvorí Živú a vytrvalú

Vaša Ali

čo pokorne sama seba rieši...

 

Zázrak jarnej sily

01.04.2019 14:09
"Je normálne a Milé
zobudiť Zázrak Jarnej Sily
v Tvojom TELE
a zistiť už RAZ a naVŽDY
že bola TU a JE i v Zime!
Len to je PRAVDA JASNÁ,
že pri nedostatku Slnka
na Nebi i v TEBE
sa ťažšie tvorí - udržuje.
TAK SA NEBOJ-NEPOCHYBUJ
REŠPEKTUJ SA-PRIVÍTAJ
TY SI TÁ SILA všeMOCNÁ
RASTI  V POKOJI NAStálo
veď TO V TEBE UŽ NASTaLO

A NIELEN  JAROU..."

Postupne

19.03.2019 11:27

POSTUPNE

Pokojné Žitie-pevné Zdravie?

nedá sa dobehnúť-nahromadiť

Nič zameškané-Všetko Plynie...

Sebaľútosť či výčitky sú škodlivé

a vzdať sa osudu je neMúdre.

No začať s premenou SEBA

je už NUTNé!

Po jednej ťažkej Myšlienke Hlavu

a zlom poCite Dušu 

povymetať celú Existenciu

POSTUPNE a poRiadne!!

Nezabudnúť TIENE

v zákutiach Svedomia ukryté...

TAM KDE NAŠA FALOŠ

A ZBABELOSŤ DRIEME.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>