Básničky

zNôška Sveta

11.08.2021 14:41
Hybaj teda hneďka z Ránka
pri čarovných Bokoch Tatier
došlý na Liečenie
odSeba i zDomu všeTkej
zNôšky Sveta plný
Tvorček rozTatárený
v strojenom úsmeve
poVrchnosťou očkovaný
pokračovať v SebaZabíjaní.
 
Zapni telku a rádio
bezOhľadu bezDucho
veď to máš v každej izbe
a na záchode prečo Nie?
Ešte chladničku s mobilom
aj hodiny ponastavuj
nech do Teba riadne bijú
na niečo si nezabudol??
 
A si to vôbec stále TY
na smrť  sTúrovaný
PREŽITÝ+PREŽRATÝ
sprosto k Svojmu Telu
zruntovaný pod obraz Boží!
 
A KDE SÚ SNY SPANILÉ???
TEN VNÚTORNÝ PRAVÝ OBRAZ
DUŠE TVOJEJ-TICHÝ HLÁSOK
MILUJÚCEJ TRPEZLIVEJ.
 
NECHAL SI SI ŠTRBINKU
NA VNÚTORNÚ ISKIERKU
ABYS MOHOL V PLNOM JASE
SVIETIŤ ZVNÚTRA DOVONKU
V MÚDREJ UŠĽACHTILEJ KRÁSE.
 
NUŽ AK BY SA TI RAZ ZACHCELO
POCHOPIŤ A PRIJAŤ SEBA
STALA BY SA ZNÔŠKA SVETLA

 

ÁNO Z TEBA!
 

kolobežkaj

13.07.2021 07:22
KOLO bežkaj
no na nôžkach!
NIE ráRohy železné, čo
ani pre deti nie sú POTREBné.
A ako každá hračka či pomôcka umelá-preje sa
s papiečkom i kamienkom každé dieťa Radšej spája sa.
 
Táto ráRoha i vo vývoji Mládeže škodlivá
JE výZnamne nebezpečná,
podobne ako fitLopty+trampolíny na chrbticu
bicykle na panvu, či motorky na bránicu atd...
 
Je to zase ďalšia Krádež vnútorného BOHatstva,
kde KoloDEJ vzLetný je už dosť načatý
 
LEBO LETÍŠ LEN KÝM PLATÍŠ
KÝM SA V TOM ÚPLNE STRATÍŠ!
 
Čiže byť  MODerovaný
v Jame peňažného systému
vyvoláva neustály koloBEH
uŽívania Novosti až do
Demencie závislosti
 v spiacej Telesnosti.
Telo zmľandravie sila upadne.
 
NAŠTARTUJ  TVOJ  KOLOLET
KÝM MÁŠ SVOJ VLASTNÝ SVET
V ZDRAVOM DUCHU-OBYČAJNOU CHÔDZOU
zŽÍVANÍM SA S KOLOBEŽKOU PRÍRODOU
K OBŽIVE SKROMNEJ-PRÁCOU RADOSTNOU!!
 
TOŤ MÚDRA NÁPRAVA
TVOJHO ŽIVOTA človeče
ABY SI BOL POKOJNE ŠŤASTNÝ
BEZ PRÍLIŠNÝCH VÁŠNÍ,
KTORÉ AKO DOBRE VIEME

VYTVÁRAJÚ DLHY+STRACHY+STRASTI.

Dudok

01.06.2021 13:41
DUDOK
je Tvorček vtáčí - no i ľudský
vie, že v sPojení - súvisí...
 
Veľmi rád spí-svoj preKrásny
priam pyšný VZHĽAD však
nestavia na obdiv iných,
radšej je v Sebe vďačne schovaný.
 
SVOJBYTNE MOCNE PO SVOJOM
SPANILO - SNIVÝ...

TVORČEK príKLADNÝ PRE VŠETKÝCH!

Anjel smrti

12.04.2021 12:52
ANJEL SMRTI
 
NAVŠTÍVIL MA V SPRÁVNEJ MIERE
I VYSKÚŠAL SI NA MNE TIE PÔVODNe
HUSTé HVIEZDNE MANIERE
 
AJ KED STRAŠLIVÉ TO BOLO PREŽÍVANIE
VĎAČNÁ SOM ZA POCHOPENIA DOPLNENIE
 
BO TELO NECITNÉ A ODOVZDANÉ
UTLMILO STRACH V ROZUME

UŽ BEZ ŤAŽKýCH ZÁVISLOSTÍ

 
A DOVOLILO VZNÁŠAŤ SA
MÔJMU BYTIU
V DUŠEMILOM OBJATÍ
V JEMNEJ KRÁSE MILOSTI

DO ĽAHKOSTI VEČNOSTI...

Čarovný celok

22.02.2021 11:28
Čarovný CELOK
 
Sladkou samotou+silnou Slobodou
v nežne mäkkej bielej perine
víta Nás zimný Dej
na Vysočine Slnečnej
 
Tam kde líška dáva stále krajší Deň
a čLovek/čo neloví/ + zVer/čo neprestajne Verí v Lásku ľudí/
sú laHodným ČAROM /obsahom+celkom/
krajiny číroSkutočnej
 
Vždy VYSOKO+HORE
HLBOKO NAD VŠETKÝMI VECAMI
v súLADE+súHRE
DOKONALEJ PRÍRODY
 

Na rozhraní svetov

08.02.2021 14:00
na rozHraní Svetov
Dávno nevinní
visíme v bezČasí
hriešne spasení
ČI SKÔR VYPASENÍ-hihi
bez vôli k Pravde
zlomení...
a predsa takí nesMierni
Bo dochádza Nám
a Srdcom bolí,
že sme neboli takí
ako sme chceli a byť mohli
no nevadí
napoDiv ešte žijeme
A akurát sme sa rozhodli
začať BYŤ A TVORIŤ
SNOM I DŇOM
ČESTNE SPOĽAHLIVO
TU V NÁS I OKOLO
V PÔVODNOM ZNENÍ
NEBESKEJ LÁSKY OŠIALI
ZODPOVEDNE PO NOVOM

ZA DAR ŽITIA POVINNÍ!

Detská Duša

28.01.2021 10:52
DETSKÁ DUŠA
Čistá Duša milovaná Zdrojom
stavia Telo u malého Tvora
a potom HO počas Žitia
Znamenite MILO udržuje!
 
Logické ba štatistické údaje
a šablóny v knihách či na nette
i výchova ctižiadostivá
NEPOMÁHA
práveže ODPÁJA a ubližuje.
 
Duša VIE Telo pokiaľ jeJ to dovolíme
CELOSTNE VYPĹŇAŤ+VYŽIVOVAŤ
KRÁSOU A PÔVABOM
PRÍRODNE DOKONALÝCH VZOROV
spravujúcich Vše čo existuje
SPANILO V JEDNOM DUCHU
V SILE NEKONEČNEJ OBNOVY MÚDREJ
už NIE pošetilo vlastníckej rodinnej
ale VYSPELO NADĆASOVEJ
NAJLEPŠIE VESMÍRNE BOŽSKEJ.
 
"BO MINULO SA UŽ MINULO"
A budúCNOSŤOU SME MY
UŽ TERAZ
ZODPOVEDNE A NASTÁLO
 V KAŽDOM ZÁCHVEVE MYSLI
I PORYVE CITU V SVOJOM TELE
PRELESTNE A DÔVERNE
VYPLNENOM DUŠOU-BEZBRANNE
 
ĽAHKO A PRIEZRAČNE SPRAVODLIVO
NECH MÁ ŽIARA LÁSKY NEBESKEJ
KADE MILO PRETEKAŤ
U VEĽKÉHO ČI MALIČKÉHO ČLOVEKA
 
LEBO ČISTUNKÁ MOC DUŠEVNÁ
ZNÁ O VŠETKOM ČO TREBA

ĽÚBEZNE A JEDNODUCHO

súStredenie bohoRovné

19.01.2021 13:27
že žiť ide jasne ďalej - reku hej
v každej chvíli ťažkej i milej
uStredene v sladkoteplom Centre Tela
Nie však výstredne
keď smiech bláznivý
strieda nárek zúfalý...
Takýto štýl predvádzania sa
k ničomu múdremu nevedie!
Veď zachovať sa v zdravej Sile
je vstúpiť do Seba súStredene.
A umením žitia pekne ďalej
najmä JE bez strachu a s vďakou
PRIJAŤ HRY + DEJE
terajšie i minulé
 
vSkutku vPravde SVOJEj
no i všetkých ľudí ODHODLANE
PRÍTOMNE+POKOJNE
bez škodlivých výkyvov v psychike
s úctivým nadHľadom a súCitom.
A žiť pôjde ďalej
Dušou Mocnou
spoluPatrične

BOHOROVNE

Inline

23.12.2020 11:41
zaMRAZENÁ SILA je ZOBUDENÁ
Tá večná Žiara ukrytá a zanedbaná
v 13tej komnate nášho JA
už sa nedá zaTajovať,
príšti z Nás VON každým Dy/u/chom
i uchom
ale či prítomní Sme už v TOM?
 
Chceme vôbec žiť tou ZMENOU
čo sa deje vždy v Nás NIE VON!
A ide do tuhého, či chceme či nie
hrať sa s iLúziou mimo Seba
už nie je hlúpo zábavné ale ničivé.
Je pošetilé stíhať niečo na povrchu
túlať sa poVonku, keď máme v Sebe
zakakanú od vlastného strachu Krajinku

 

 

To by Nám tak bolo 21.12.12 či 20
zábleskom preniesť sa do ľahkosti Slnka
hahaha --- a AKO?
So stvrdnutým srdcom+ťažkým chorým telom
zaprataným SebaKlamom??
OD PODSTATY nezaslúžene-tak to veru neexistuje
SPRAVODLIVO - CHVÁLA BOHU
NAčo by to bolo, veĎ by sme museli byť niečím
načo ani vo Sne nie sme pripravení, všakže?
 
ALE ŽE  HOP zaHAMUJME BYSTRO+MÚDRO
nestíhajme - neponáhľajme sa
a KDE VLASTNE???
Veď ešte nevieme ani nechápeme,
že ČAS+DEJ+SEN RIADIME SI NEUSTÁLE IBA MY
TAKŽE VŠE JE PREDČASNÉ
VERU BOŽENKO SLADKÝ
PO POKOJI V SKROMNOSTI A ZODPOVEDNOSTI
ZA SVOJE INLINE ŽIVOTNÉ SILY
NIET V NÁS žiadnej POCTIVEJ PAMIATKY
ANI TIETO KONCOROČNÉ SVIATKY.
MÁTOHY NEŽIVÉ PLÁVAME V KONZUME
NEPRIjALI SME SA-NESPOZNALI PORIADNE!!
 
SNÁĎ NIEKTORÝ OSOBOK PRISPEL
OČISTOM MALINKÝM
DO ZMENY SVETA DEJA

ALE OČAKÁVA VEĽA...

 
AKO CHCEME POUČOVAŤ A CHRÁNIŤ SVOJICH BLÍZKYCH
KEĎ nepoznáme a NEOVLÁDAME SEBA?????
 
TAK TEDA VSTÚPME nie ONline VON/kde sila nie je ani nebola/

ALE INline-DNU do OHňa Pravdy a smelo+veselo vypeňme

HEJ a veru i Korona všetkých vymyslených Vírov v okamžiku

/ak tam vôbec bola/ z Nás na Dobro vybehne-hehe

 

A ĽÚBEZNE DOBROVOĽNE
BEZ AKEJKOĽVEK VÝHRADY ČI OBAVY
ZASTAŇME SI SEBA V BEZMEDZNEJ UŠĽACHTILEJ SILE
A ŠŤASTLIVO SA PONORME+VZHLIADNIME

DO SVOJICH VNÚTORNÝCH TVAROV + TVÁRÍ!!!

 

 

Okná Tvojho neba

04.12.2020 15:04
VYČISTI SI OKNÁ DO SVOJHO NEBA
DENNÝ+NOČNÝ DEJ=CITOVÁ POCHO/p/Deň
NEBAnovať zaNEdBAné MESIACE ČI ROKY
NEBALAMUTIŤ SA UŽ VIAC
a SEBA SA NEBÁŤ!
 
OBRAZY V ČISTOM NEBI DUŠE SMELO POZNÁVAJ
UCHOP TÚ POCHODEŇ MYŠLIENOK+VÁŠNÍ
A PONOR JU DO TICHA PRAVDY,
KDE VYFUČÍ A  NAUČÍš  SA ak chceš?
VŠETKY TVOJE VNEMY ovládať+SPÁJAŤ 
DO LIEČIVEJ SLADKOHREJÚCEJ SILY
už naVždy!!!
 
A KEĎ SA STRETNEME, KAŽDÁ DUŠA
V SVOJOM OKNE DÚHOVÉHO NEBA
ČÍREHO JAK TREBA - KRÁSNE
MÔŽME SPOLU TREBÁRS PÍSAŤ i BÁSNE
NEBOVÝM VÁNKOM ČECHRAŤ VLÁSKY
VRÚCNYM CITOM VZÁJOMNOSTI POHLADÍME VRÁSKY
A POŠLEME SI RUŽU LÁSKY.
 
I PRÍDE OKAMIH - AK ZAČNEŠ ROBIŤ
V SVOJOM OKNE ŽITIA
TU NA ZEMI I V NEBI
IBA+AŽ TO ĽAHKO JASne MILENÉ
ČO NAOZAJ CÍTIŠ + bezVADNE VIEŠ
ŽE KVOLI TOMU NAOZAJ ŽIJEŠ---
Sú SPOJené OKNÁ DO JEDNÉHO
NOCOU I DŇOM SPREVÁDZA ŤA
TVOJA HVIEZDA NAD HLAVOU
 
A ZISTÍŠ, ŽE UŽ SI BOLa + SI
V MOCNENEŽNOM NÁRUČÍ
NAJDRAHŠIEHO TVORA

NÁŠHO VŠEHOMÍRA

SEBA SAMÉHO JA

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>