Básničky

Víchor

02.03.2020 10:24
Iskrivý Víchor - NOV
srší krajinou Vše čistí
a poriadne do ľudí búši
NECH ZANIKNE TO USTRAŠENÉ V DUŠI!
 
ISKRY ozajstnej ODVAHY PODNECUJE
MOCNÉ ZJASNIE A STARÉ VYVANIE...
 
SLOBODNÉ SRDCIA VĎAKOU ZAZVONIA
 
A ĽUDia  odNOVa  i  NAVŽDY
Seba i celý SVET si zaĽÚBIA
veď TAK SA TO PATRÍ I SLUŠÍ

 

Muška

20.02.2020 15:53
Maličinká MUŠKA
bzúkla mi ráno NEŽNE do uška:
a teda Novinku velikú,že ĽUDSTVO konečne ide 
po DOBROm chodníku:
 
VĽAVO LÁSKA - VPRAVO PRAVDA 
pokojne a skromne v Zdravej RADOSTI
bez boja - bez víťazstva, veď
sme sa už v hlúpom užívaní čertu upísali 
pošetilo vyčerpali svoje siiy až do kosti!!
Vybláznení do sýtosti - Poučme sa z minulosti...
 
Čo k Tomu doDať? Netreba sa už báť! 
Stačí ten ŽIVOT vďačne ľúbiť
zušľachťovať SA naďalej a VYTRVAŤ!
 
SMELO spojiť SVOJE SÚCNO
s veľkým či malým Tvorom 
a trpezlivo zodpovedne MÚDRO 
Budovať BUDÚCNO!!!

Stihomam

03.02.2020 13:51
STIHOMAM :-(((
PRESTAŇME STÍHAŤ ČO SA DÁ I NEDÁ!
PESTUJME POKOJNÝ PULZ DOBY CEZ SEBA!
STÍŠME VŠE ROZHODNE A JASNE
BEZ MÁMIVÝCH  ZÁVISLOSTÍ 
UŽÍVANIA SI V CESTOVANÍ atd...
VYLIEČME SA UŽ DO DÔSTOJNOSTI.
 
BO AK NESTOPNEME VŠE VČAS
TAK TEN NÁŠ stihoMAM STIAHNE 
NIELEN NA DOBRO ALE ÚPLNE
Z NÁS I TO POSLEDNÉ...
a koru/o/na hlúposti strachu a nezmyslu
vírusy a prečo iba VY Rusi? 
Všetci VEDNO Svet tvoríme, že?
Takže TO zmeniť stihneme
v blesku odvahy pekne spolu 
na vedomie KRÁSY

Osuhlina a Osuheľ

24.01.2020 14:58
Osuhlina a Osuheľ
malebne ozdobili celú ZEM,
svojím čistivo-ochranným Dychom
obalili prekrásnymi krajkami
stromy-kríky poHoria i Lúky. 
No hlboký význam týchto KrasoDuchov
viac jak Dizajn čarovný
majú osuhle na vnútro Zemi...
Pomôžu potrebnému zániku
a vyTvoria predlohu 
pre VZNIK Kvitnutia Jarou
Tepla Žitia Letom
a PLODENIA Jeseňou!!!

ŽIVÁ RIAVA

16.01.2020 15:11
ŽIVÁ RIAVA
Priesvitná Energia - Láskyplná Riava
prúdi našim telom a život nám dáva
ba Ho presahuje a krúti v Obale ušľachtilo neustále...
Vyviera i zo Zeme  padá z Neba - žiarivo pokojne
a v Prameni nášho Tela tvorí Hlavnú Silu.
Stúpa však v žriedlach vrtiacich sa Hore
vedno s obživou striedmou i nápojom Dobra
čistí - živí - hreje  obnovuje  obšťastňuje.
 
Skúmajme i pozorujme Dokonalosť túto
svojímy zmyslami  a učme sa nadšene 
ako to v siedmych hlavných a mnoho malých
Studniciach v chrbtici-tej veľkej Riavy tela
parí potí svieti - vrtielkuje!
 
A ak je toto cvičenie vytrvalo poctivé
v Bázni Mysle pre Mieru
bez pochýb povier či strachu
pocítime vnútorného Hlasu Potechu...
Zistíme potom zRazu v silnom náDychu
že  tento skvelý Vír fajne chutí 
BLAHOM DUŠE NAŠEJ
 a vonia CITOM DOBREJ NÁDEJE
PRE VŠETKO ČÍM SME A BUDEME
KEĎ TÚTO RIAVU VEĽMI DÔLEŽITú
ZODPOVEDNE TRPEZLIVO 
V LÁSKE K SEBE I SVETU  
S PREHĽADOM A BEZ SPECHU
ZAMERIAME A ZVLÁDNEME!!"
 

 

PSIE KÚSKY

16.01.2020 15:11
PSIE KÚSKY A KÔPKY:-((((
 
VYVÁDZAJÚ  OBČANIA PSÍKOIDNÍ
V ZÁVISLOSTI NA PREHNANEJ LÁSKE 
ZVIERACÍCH MILÁČKOV
BEZOHĽADNE VOČI DRUHÝM
NECHÁVAJÚ DRZO SVOJE KÚSKY VŠADE PO OKOLÍ.
SNÁď SI MYSLIA, ŽE TO NIK NEVIDÍ
ZEMI TO NEVADÍ A RÝCHLO TO STROVÍ...
ALE VERU TIETO POŠETILÉ KÔPKY
IDÚ NÁM RIADNE NA NERVY I NA BOTKY
 
PROSÍME DÔRAZNE VEZMITE SI SEBOU
ČI ZAKOPTE A ZAHRABTE SI SVOJE KÔPKY!!
 

Vhodná ZIMA

02.01.2020 09:56
poDivu+poZoru+obDivu Hodná
ZIMA nastala
Každý Deň i Noc INÁ
K obZORU OZAJSTNOSTI
VHODNÁ...
TRI RAZ SYCHRA ČISTIVÁ
DVA RAZ BIELO SNEŽNÁ
VZÁCNY RAZ DÚHOVÁ
SLNIEČKA ZLATÉHO PLNÁ.
 
VŠERAZ  TVOR SA
SILA MYŠLIENKY+CITU
DO LÁSKYDIVU+ZDRAVIAZORU
NOVÉHO DRUHU TVORA
HODNÉHO ÚCTY+OBDIVU
NEZMERNEJ ĽAHKOSTI DOBRA
A KRÁSA ČISTOTY DUŠE NAŠEJ
SVIEŤ Z NÁS  TERAZ...

TAK TO JE - aj bez tradície

20.12.2019 10:02
"TAK TO JE - TO SME MY
ĽUDSKÁ CHASA - STVORENÁ Z CHAOSU
AKÁ KRÁSA - BEZ KAZU A ČASU...
 
NA NIČOM POVRCHNOM UŽ NEZÁLEŽÍ
SME TÝM, ČO EXISTUJE CHCE ŽIŤ I ŽIJE!!
AJ KEĎ NEUSTÁLE VON ZO SEBA BEŽÍME
PREČO VŠAK ANI VEDIEŤ NEMUSÍME??
I TAK VŠETKO KAZÍME I VYTVÁRAME
 v prítomnom OkaMžiku-TEJ  ISTEJ SEKUNDE...
 
A KEď AJ NECHCEME I NECHÁPEME
SME JEDNOU VECOU I SVETOM
I SPOJENÍM VŠETKÝCH VECÍ
NO A TAKTIEŽ  TÝM ČO JE
HLBOKO NAD VŠETKÝM SVETOM VECí..
 
TAK SA už ROZHODNIME
RÝDZO K VECI
S NEHOU A PRAVDOU
HLBOKO V SRDCI
NA SLNKU I  FUJAVICI
 
NECH  je  STÁLE VIAC DNÍ I NOCÍ
MILO ZDRAVO MOCNÝCH
bez kazu i času VECNE VEČNÝCH
V ZOBUDENOM  NAŠOM VNÚTRI !!!"""

 

Quantové RÁDIO

02.12.2019 15:04
MÁME V SEBE RADI raDAR
vysielač i príjímač-spojenie? 
Aj keď nechceme-UTAJENIE už nefunguje.
Quantovo-večne-prítomne živo-nekonečne...
Klamaním a predstieraním strácame 
jediné Silové Spojenie, ktoré vžy bolo -bude a JE
bojíme sa Ho užívať a tak spojenie zanikne...
Obviňujeme iných že nám Rádio ukradli,
aj ked stále ho chceme vypnuté iba pre Seba
ONO ZVUČÍ JASNE A PRAVDIVO
PRE VŠETKÝCH KDE TREBA naokolo !
NO MY HO NEPOČÚVAME ANI V DUCHU
SME ODDELENÍ STENOU STRACHU
OBAVY A NEVIERY V EXISTENCIU
TOHO ČO UŽ SME dávno VYTVORILI,
LEN SI TO V ŠKODLIVOM OHĽADE 
NA DRUHÝCH - NEPRIPUSTÍME
NEDÁME TOMU SLOBODU PREJAVU
PRÍJMU I SPOJENIA VŠETKÉHO ČÍM SME
využitím k Stvoreniu Tichého Pokoja a Dobra
ČO VLASTNE SLOVKO QUANT ZNAMENÁ!
PREČO VLASTNE NECHCEME 
BYŤ TÝM RÁDIOM A NEŽIJEME AKO 
POTREBUJEME A AKO BY SME MOHLI??
VEĎ  i TAK SME VŠETCI QUANTOVÍ...

VZLET

27.11.2019 10:09
L I E T A N I E
áno?  nie?
Vlastne ide o chcenie, či si veríš abo NIE??
Lietame lebo SMe-neustále
SNOM I DŇOM-rýchlosťou neVšednou
ved nie sme len hmotou TELA.
Aj keď si TO nepriznáme,
každou VZLETnou Myšlienkou.
 
No ako sa cíti a zažíva každý Jedinec
T O je už úplne iná Vec.
Bo ešte  stále máme zaštepené, 
že Lietať sa nedá a nesluší
aj ked vieme, že sa to deje
a nielen vo Sne - v každej Sfére
vznešene krásnou predstavou v našej Duši 
AŽ NÁM SRDCE PRERADOSTNE BÚŠI.
 
A PRE VŠETKÝCH VTÁČICH  BOHOV, 
NAČO BY NÁM BOLI ŤAŽKÉ KRÍDLA na poZadí??
VŠAK MÁME RUKY pripojené k Srdcu -krásne ŽIVÉ
A ROZUM ĽAHŠOU HMOTOU OPERENÝ ...
VYLEťme už ŠŤASTÍM BEZ  S E B A
TAM KDE SI POŽELÁME A  kde T R E B A!!
IHNEĎ  si to uŽÍVAME viac či menej VŠETCI
v JASNOM ZÁMERE I SPOJENÍ
nikto a nič nemusí byť na pomoci...
 
A ČO POVEDALI STARÉ SNÁRE , 
ŽE RASTIEME áno, nie? nuž telesne iste NIE:-)
Bo vedia T O i malé Deti - sme už preRastení
NEROZHODNE ZBABELÍ-SMUTNE ŤAŽKí PRI ZEMI
bez odvahy - bez Vôli - vraj T O všetko niekto riadi
zbytočné je ŽIVOT MENIŤ a že Sme už Dospelí??
VELIKÝ  P R D  MAKOVÝ!
 
N A KAŽDÉHO Z NÁS  T U  ČAKÁ
ĽAHKÁ SILA KRÍDEL PRAVDY PREVELIKÁ 
ZÁŽEH LÁSKY UŽ V NÁS BLIKÁ 
a L I ET A N I E  môže začať...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>